HomeCategory

Projekti u toku - Page 5 of 6

U zbirci umetničkih dela koje poseduje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka nalazi se i slika Radomira Damnjanovića Damjana iz 1961. godine. R. Damjan je eminentni srpski slikar i konceptualni umetnik koji živi i radi u Beogradu i Milanu. Stručni tim Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu je izvršio snimanje stanja ove slike i dao je...

Osnovna delatnost Biblioteke Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je da omogući pristup informacijama tako što ih sveobuhvatno prikuplja, obrađuje i stavlja na raspolaganje istraživačima Zavoda, ali i svim zainteresovanim stranama. U obavljanju svoje delatnosti Biblioteka Zavoda prati i primenjuje principe savremenog bibliotekarstva, redovno prati propise i nabavlja aktuelnu stručnu literaturu. Biblioteka prati izdavačku delatnost iz...

U vreme kada internet portali predstavljaju značajna mesta na globalnoj mreži, sve više se nameće potreba za nacionalnim portalima za kulturu. Pojedine zemlje već neko vreme rade na razvoju takvih portala koji pružaju sveobuhvatne informacije o nacionalnoj kulturi kroz više različitih informacionih celina i aplikacija. Portal kulture Srbije će predstaviti savremeno stvaralaštvo i kulturno nasleđe,...

Organizovanjem javnih tribina, debata, promocija i izložbi, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka održava dugogodišnju tradiciju institucije koja prati i izučava trendove u oblasti kulturne politike, menadžmenta u kulturi i kulturnoj produkciji. Zavod promoviše sve vidove kulturnog stvaralaštva i komunikacije i predstavlja mesto susretanja aktera kulturnog života Srbije, na kojem su se čula najrazličitija mišljenja o...

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka se u dosadašnjem radu bavio lokalnim kulturnim politikama. U skladu sa aktuelnim tendencijama, osnovna ideja projekta je sagledavanje stanja u kulturi na lokalnom nivou, uključujući i kulturne politike i inicijative na nivou gradova i opština u Srbiji. U Republici Srbiji, prema podacima Zavoda, trenutno funkcioniše 526 javnih ustanova kulture, u...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка