HomeCategory

Strateško planiranje

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka se u dosadašnjem radu bavio lokalnim kulturnim politikama. U skladu sa aktuelnim tendencijama, osnovna ideja projekta je sagledavanje stanja u kulturi na lokalnom nivou, uključujući i kulturne politike i inicijative na nivou gradova i opština u Srbiji. U Republici Srbiji, prema podacima Zavoda, trenutno funkcioniše 526 javnih ustanova kulture, u...

Izuzetan značaj Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka ogleda se u činjenici da se njegova istraživanja i ekspertize koriste prilikom kreiranja, praćenja i evaluacije strateških dokumenata kulturne politike. Na nacionalnom nivou to je bio slučaj prilikom rada na izradi predloga Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine, kao i u praćenju sprovođenja Akcionog...

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка