Kultura 169. broj: Kritičko mišljenje u digitalnom dobu - Putevi menadžmenta u kulturi

3. March 2021.

169. broj časopisa Kultura, koji je izašao iz štampe, u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, sadrži dve tematske celine: Kritičko mišljenje u digitalnom dobu – kultura, umetnost, mediji i Putevi menadžmenta u kulturi – obrazovanjem do profesije.
Tematsku celinu Kritičko mišljenje u digitalnom dobu – kultura, umetnost, mediji priredile su prof. dr Milena Dragićević Šešić i prof. dr Mirjana Nikolić, koje u uvodnoj reči navode kako je „razvoj, eksplozija društvenih mreža u koje se sve ranije uključuje i najmlađa populacija, a posebno intenzivnost interakcije koja se zahteva na mrežama, postavila i nova obrazovna pitanja koja bi trebalo da se tiču najvećeg broja stanovnika. Istovremeno, iliberalna društva koja forsiraju populističku političku ali i najširu društvenu komunikaciju, u vremenu intenzivnog razvoja medijasfere multiplikacijom komunikacionih i medijskih kanala, zahtevaju borbu za sasvim nove vidove informacione, digitalne i transmedijske pismenosti kako bi građanin mogao ne samo kritički da misli, već i da kritički dela na društvenim mrežama. Stoga se fenomen medijske pismenosti danas ne može posmatrati jednoznačno, kao obrazovanje za razumevanje jezičkih poruka, već pre svega kao obrazovanje za kritičko mišljenje, koje će razumevati i interpretirati, ali isto tako i konstruisati i producirati nove medijske poruke.“
Prof. dr Vesna Đukić i prof. dr Ljiljana Rogač Mijatović, urednice tematske celine Putevi menadžmenta u kulturi – obrazovanjem do profesije, u svojoj uvodnoj reči pišu da „su nastojale da prikažu kako interdisciplinarni naučni pristup proučavanju kulture, umetnosti i medija utiče na razvoj nauke i naučnika, ali i kako naučnik utiče na razvoj nauke. U ovom slučaju, radi se o menadžmentu u kulturi kao užoj naučnoj oblasti društveno-humanističkih nauka, ali i o prof. dr Mileni Dragićević Šešić koja već 40 godina daje izuzetno značajan doprinos izučavanju savremenih umetničkih i teorijskih oblasti izvan okvira uobičajenog monodisciplinarnog pristupa, dominantnog u svim poljima nauka.“

Pored tematskih celina, novi broj Kulture donosi i tekstove u rubrikama Istraživanja, Osvrti i Prikazi kao i tekst uspomene na počivšeg gospodina Triva Inđića (1938–2020), idejnog pokretača časopisa Kultura.

Svi radovi objavljeni u časopisu dostupni su na sajtu casopiskultura.rs, kao i na mobilnoj aplikaciji koju možete preuzeti sa internet platforme Google Play.

Časopis Kultura
Novi 169. broj časopisa Kultura

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка