„Kultura i diplomatija“ u novom broju Kulture

23. June 2022.

Novi 173. broj časopisa Kultura sa temom „Kultura i diplomatija“ biće promovisan 28. juna 2022. godine u 13 časova u Galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka (Zaprokul) u ulici Rige od Fere 4.

Temat „Kultura i diplomatija“ priredila je dr Aleksandra Kolaković, a 11 objavljenih tekstova  unapređuju istraživanje kulturne diplomatije i kulture, i pokreću javnu diskusiju o aktuelnom odnosu kulture i diplomatije.

U uvodu Kolaković ističe kako su „od proleća 2020. godine, kada je pandemija covid-19 zatvorila granice i značajno izmenila živote ljudi u svim državama sveta, kultura i diplomatija nastavile da prelaze prepreke koje je ’nova normalnost’ nametnula. Uspostavljanje, razvijanje, održavanje i unapređenje spoljnih odnosa države putem kulture, umetnosti, sporta, nauke i obrazovanja u novim okolnostima dobijaju i nove zadatke. Kulturna diplomatija kao deo javne diplomatije i način izgradnje ’meke moći’ u ovom kontekstu posebno je značajna za kulturu i državu kao što je Srbija.“

Učestvuju:

Prof. dr Siniša Atlagić, Fakultet političkih nauka

Dr Slobodan Selinić, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije

Dr Aleksandra Kolaković, urednik izdanja, viši naučni saradnik, Institut za političke studije

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка