Mapiranje i analiza organizacija Srba van matice u oblasti kulture

16. February 2021.

Projekat Mapiranje i analiza organizacija Srba van matice u oblasti kulture obuhvata istraživanje rasprostranjenosti, profila, organizacionih modela, potreba i mogućnosti organizacija u oblasti kulture, koje su formirali i kojima rukovode nosioci srpskog kulturnog identiteta naseljeni van granica Republike Srbije. Cilj projekta je unapređenje kulturne saradnje između Republike Srbije i Srba van matice, doprinos očuvanju srpskog kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda u dijaspori (rasejanju) i zemljama regiona i njihovog kulturnog stvaralaštva i doprinos reprezentaciji kulture Republike Srbije i srpskog naroda u inostranstvu. Imajući u vidu da Ministarstvo kulture i informisanja putem godišnjeg konkursa podržava kulturnu delatnost Srba u inostranstvu, što čini i Ministarstvo spoljnih poslova, odnosna Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka posvetiće deo svojih aktivnosti mapiranju i analizi rada organizacija Srba u regionu (Rumunija, Mađarska, Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija), kao i u zemljama u kojima je nastanjen veći broj Srba (Austrija, Italija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka). Pored toga, biće formirani upitnici i poslati izabranim organizacijama Srba van matice, na osnovu kojih će se utvrditi način njihovog rada, finansiranje, saradnja sa ustanovama, udruženjima i drugim subjektima u matičnoj državi, kao i van matice, programi, posećenost programa, promocija njihovog rada, kao i problemi sa kojima se suočavaju. Takođe, u okviru projekata promovisanja drugih aktivnosti Zavoda, poput Vremenske linije kulture Republike Srbije i Srba van matice i monografije „Francuska i Srbija: Vekovi prijateljstva“ moguće je ostvariti kontakte u zemlji i inostranstvu, u okviru međunarodne saradnje, sa organizacijama Srba van matice u cilju boljeg upoznavanja sa njihovom delatnošću i mogućnostima saradnje sa matičnom državom. Na osnovu istraživanja biće formirani zaključci i preporuke za unapređenje saradnje između Republike Srbije i organizacija Srba van matice, kao i za njihovo što uspešnije funkcionisanje.

Plan rada:
1. faza – Uvodno istraživanje istorijata srpske dijaspore i Srba u zemljama regiona sa
posebnim osvrtom na pitanja očuvanja kulturnog identiteta, kao i zakonskih i planskih
okvira saradnje između Republike Srbije i organizacija Srba van matice;
2. faza – Analiza konkursa MKI i MSP (u periodu od 2018. do 2020. godine) i mapiranje
organizacija Srba van Srbije uz formiranje baze podataka;
3. faza – Kreiranje upitnika i dostavljanje putem elektronske pošte odabranim
organizacijama Srba van matice;
4. faza – Analiza i sistematizacija prikupljenog materijala i izrada;
5. faza – Izrada elektronske publikacije i predstavljanje rezultata istraživanja javnosti.

Koordinatori: Vladimir Kolarić, Bogdana Opačić i Dejan Zagorac

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка