Međunarodne aktivnosti Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka tokom 2019. godine

10. August 2019.

U okviru međunarodnih aktivnosti, Zavod je tokom 2019. ostvario različite poduhvate na međunarodnom planu.

Zavod je u domenu svoje delatnosti pružao stručnu podršku i učestvovao u izradi izveštaja o stanju u oblasti kulture, evropskim telima nadležnim za praćenje procesa evrointegracija (Savet Evrope, Evropska komisija), kao i za regionalne i evropske inicijative i programe u koje je Srbija uključena (Regionalni savet za saradnju, Putevi kulture, Dunavska strategija…).

Zavod je kao partner u okviru Nacionalne kontakt tačke za Unesko Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza učestvovao u njenoj promociji i implementaciji, i u prikupljanju informacija za potrebe Četvorogodišnjeg izveštaja. Zavod je prisustvovao i redovnim zasedanjima Skupštine i Komiteta.

Zavod, kao tehnički realizator CDIS projekta, odnosno alata za sagledavanje multidimenzionalne uloge kulture u razvojnim procesima, pratio je promene u dimenzijama za koje je zadužen, odnosno u onima u kojima su promene zastupljene.

U okviru mehanizma saradnje Kine sa zemljama Centralne i Istočne Evrope (CIEZ 16+1), Zavod  je učestvovao u pisanju izveštaja o stanju u oblasti kulture i kulturnih industrija i organizaciji događaja, te će nastaviti da prati stanje u relevantnim oblastima i sarađuje sa partnerima iz inostranstva.

U okviru svoje delatnosti Zavod je razvio saradnju sa sličnim institucijama u inostranstvu na bilateralnoj osnovi i trudio se da bude podrška u bilateralnoj saradnji Ministarstvu kulture i informisanja. Zavod je u  okviru svoje izdavačke delatnosti  objavio knjigu posvećenu srpsko-francuskim kulturnim odnosima, čiji je autor francuski istoričar Aleksis Trud. Knjiga se sastoji iz segmenata posvećenih istorijatu srpsko-francuskih kulturnih odnosa i kulturnom nasleđu (srpsko u Francuskoj i francusko u Srbiji). Reč je o dvojezičnom izdanju (srpski i francuski)  koje će biti posebno promovisano u Francuskoj. Pored ove knjige razmotraju se  mogućnosti  za objavljivanje drugih izdanja i publikacija koje doprinose efektivnosti međunarodnih aktivnosti Zavoda.

Posebna grupa aktivnosti odnosi se na uspostavljanje i stalni razvoj partnerskih odnosa sa institucijama iz drugih zemalja. Povećani su kapaciteti Zavoda za učešće u međunarodnim projektima podržanim u okviru programa poput Kreativne Evrope, Horizonta 2020, Erasmus Plus, Dunavskog Transnacionalnog programa, IPA programa i dr, te je saradnja sa predstavnicima ovih institucija sada mnogo intenzivnija.

Koordinatori: Vladimir Kolarić, Marijana Milankov, Biljana Jokić, Bogdana Opačić, Maša Vukanović, Bojana Subašić.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка