Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je prema Zakonu o kulturi ,,Službeni glasnik RS“ broj 72/09; 13/16; 30/16 – ispravka, organ nadzora. Poslovi koje obavlja Nadzorni odbor određeni su članom 45. istog zakona i članom 42. Statuta Zavoda.

Rešenjem Vlade RS o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, 24 Broj: 119-10278/2016 od 29.12.2016. godine
U NO Zavoda imenuju se:

za predsednika: prof. dr Vladimir Poznanić, redovni profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu;
za članove:
– dr Biljana Jokić, istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка