Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je prema Zakonu o kulturi ,,Službeni glasnik RS“ broj 72/09; 13/16; 30/16 – ispravka, organ nadzora. Poslovi koje obavlja Nadzorni odbor određeni su članom 45. istog zakona i članom 42. Statuta Zavoda.

Rešenjem Vlade RS o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, 24 Broj: 119-1966/2021 od 11.03.2021. godine
U NO Zavoda imenuju se:

  • za predsednika: Tihomir Hrnjak, advokat iz Beograda, predsednik;
  • za članove:

– Marjan Krstić, dipl. ekonomista iz Beograda, član

– Marijana Uzunovski, dokumentalista, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, član.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка