Novi 168. broj časopisa Kultura

20. November 2020.

Objavljen je 168. broj časopisa Kultura, u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji sadrži tri tematske celine: Fantastično u kulturi, Kultura knjige kod manjina u Vojvodini i Kultura video igara.
Temat „Fantastično u kulturi“ priredio je dr Mladen Jakovljević, koji u uvodnoj reči navodi kako „razumevanje relevantnosti fantastičnog u kulturološkom kontekstu, kao i kulturoloških aspekata fantastičnih stvarnosti i njihovih umetničkih predstava, doprinosi razumevanju razloga zašto su i kako određene kreativne i umetničke prakse povezane sa načinima na koji ljudi putem fantastičnog doživljavaju svet u kojem žive. Ma koliko kreativni i maštoviti izmišljeni svetovi bili, oni su neposredni ili posredni odraz poznatog sveta. Fantastični i začudni odrazi stvarnosti u umetnosti, koji balansiraju na razmeđi mitsko-istorijske i objektivne stvarnosti, pružaju priliku za sagledavanje sebe i sopstvene stvarnosti iz drugačije perspektive, ili na drugačiji način“.
Tekstovi u tematu bave se odjecima arturijanske tradicije u naučnoj fantastici, mentalnim, virtuelnim i stvarnim topografijama Tolkinove Srednje zemlje, simbolizmom dame i jednoroga u slikarstvu Gistava Miroa, kulturnim značajem postkolonijalnog magijskog realizma, izazovima antropocentrizma u fantastici i imaginarnim protagonistima frazema savremenog italijanskog jezika.
Dr Virđinija Popović, kao priređivač tematske celine „Kultura knjige kod manjina u Vojvodini“ izbor tekstova motiviše stavom da se „celokupan život manjina u Vojvodini dosledno taloži u knjizi“, kao „mikromodelu celokupne kulture“, pa se objavljeni radovi bave „rasprostranjenošću i specifičnim razvojem kulture knjige i čitanja“ kod manjina u ovom delu Srbije. Radovi objavljeni u ovom tematu bave se srednjovekovnim bibliotekama na tlu današnje Vojvodine, prevodilačkom delatnošću Rumuna sa tog prostora, knjigom i prosvetom kao sredstvom nacifikacije vojvođanskih Nemaca, razvojem književnog stvaralaštva na rumunskom jeziku u Vojvodini i kolekcionarstvom kao vidom očuvanja kulturnog nasleđa.
„Kultura video igara“, tematska celina koju je priredio dr Dragan Đorđević, polazi od stava da su „digitalne tehnologije postale neophodne, čak nasušne“ i da je „svakodnevnica mladih, u prvim decenijama 21. veka, sasvim obeležena digitalnom kulturom i posebno kulturom igranja video igara“. Temat donosi radove o odnosu globalnog kapitalizma i video igara, medijskoj konvergenciji video igara i filma, naratološkom i ludološkom pristupu proučavanju video igara, prirodi video igara kao novog medija, ludičkom izmeštanju biblijskog mita.
Pored tematskih celina, novi broj Kulture donosi i tekstove u rubrikama Istraživanja, Osvrti i Prikazi.
Svi radovi objavljeni u časopisu dostupni su na sajtu casopiskultura.rs, kao i na mobilnoj aplikaciji koju možete preuzeti sa internet platforme Google Play.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка