Novi broj časpisa "Kultura" - KULTURA I DEMOKRATIJA / 50 GODINA ČASOPISA "KULTURA"

3. December 2018.

I KULTURA I DEMOKRATIJA
urednica dr Vesna Đukić

Vuk Vukićević, UVOD
Milena Dragićević Šešić, KULTURA I DEMOKRATIJA: KULTURNE POLITIKE NA DELU
Ljiljana Rogač Mijatović, BAŠTINjENjE IDEJA I DELA STEVANA MAJSTOROVIĆA
Jelena Petković, MULTIKULTURALNOST SAVREMENIH DRUŠTAVA
Vukašin Milićević, OD KULTURE DIJALOGA KA DIJALOŠKOJ KULTURI
Ivan Mladenović, POLITIČKA KULTURA I PRINCIPI DEMOKRATIJE
Irina Milutinović, O KULTURNOJ DEMOKRATIJI NA NEOLIBERALNIM TRŽIŠTIMA ILI ZAŠTO O UKUSIMA TREBA RASPRAVLjATI
Hasiba Hrustić, KULTURNI OBRAZAC I DOSTIGNUTI STEPEN DEMOKRATIJE U SRBIJI
Ana Stojanović, INICIJATIVE LOKALNOG PLANIRANjA U KULTURI
U SRBIJI ZA VREME TRANZICIJE (2000–2018)
Zoran Avramović, KULTURA I DEMOKRATIJA – RAZBISTRAVANjE POJMOVA
Jasmina Ahmetagić, KULTURA – TEURGIJA
Dragan Ćalović, PROIZVODNjA UMETNIČKOG PROSTORA U UMETNOSTI ZAJEDNICE
Nina Mihaljinac i Milan Đorđević, OD ČUVANjA JAVNOG INTERESA DO RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA
Hristina Mikić, EKONOMSKE SLOBODE I PREDUZETNIŠTVO U KULTURI
Vladimir Krivošejev i Aleksandra Terzić, MUZEJI I EKONOMSKA DOBIT ZA OKRUŽENjE
Zoran B. Jevtović i Predrag Đ. Bajić, KULTURNA POLITIKA NA NASLOVNIM STRANAMA DNEVNIH NOVINA U SRBIJI
Tatjana Vulić i Marta Mitrović, NA MARGINAMA MEDIJSKE AGENDE:
(NE)PRIVILEGOVANA MESTA KULTURE

II ISTRAŽIVANjA
Mira Vidaković, VEB 2.0, DRUŠTVENI MEDIJI I NOVA PARADIGMA MEDIJSKOG INFORMISANjA
Tatjana Jurevna Anpilogova, DOPRINOS SRPSKIH KOLONISTA DRUŠTVENO-KULTURNOM RAZVOJU LUGANSKOG REGIONA TOKOM XVIII I XIX VEKA
Srđan Simić, JUDEO-HRIŠĆANSKA I APOKRIFNA PREDANjA U KURANU
Danica Glođović, INTERTEKSTUALNOST I PRIPOVEDAČKE TEHNIKE U REKLAMI ZA MEKINTOŠ 1984
Virdžinija Đeković, KULTURA SELA DANAS – U NESTAJANjU, OPSTAJANjU ILI NASTAJANjU

III OSVRTI
Radoslav Đokić, KULTURA – STOŽERNI ČASOPIS ZA UTEMELjENjE TEORIJE KULTURE
Volfgang Šmale, UJEDINjENI U RAZNOLIKOSTI – O EVROPSKOM IDENTITETU

IV PRIKAZI
Jelena Đorđević, UKUS STARE PLANINE NA DLANU

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка