Objavljen novi 167. broj časopisa Kultura

30. September 2020.

Časopis Kultura broj 167. koriceIz štampe je izašao novi 167. broj časopisa Kultura koji obrađuje dve teme: Institut legata i kulturna politika u Srbiji, koju je priredila dr Jadranka Božić i Estetika tela u hrišćanstvu koju su uredili doc. dr Vladimir Kolarić i Blagoje Pantelić. Osim pomenute dve tematske rubrike u 167. broju su i sporedne ali redovne rubrike Istraživanja, Osvrti i Prikazi.

Kako u uvodnoj reči navodi dr Jadranka Božić, urednica teme Institut legata i kulturna politika u Srbiji, ,,U osnovi legatske vrste nasleđivanja pre svega je običaj darivanja. Darivanje podrazumeva nesebičnost, dakle odvajanje od dela sebe, nečeg dragog, i koliko je to nešto važnije – to je nesebičnije. Svaki čin dobročinstva ima svoj uticaj na mnogo širu oblast od lokalne;  izgradnja boljeg društva, etičkih normi i opšteg morala naroda može biti ponukana plemenitim činom ostavljanja legata. Kulturnom politikom trebalo bi negovati kulturu darivanja, kao i poštovanje prema darodavcima ali i spram požrtvovanosti čuvarnih prenosilaca kulturnih dobara.“

Doc. dr Vladimir Kolarić i Blagoje Pantelić, urednici teme Estetika tela u hrišćanstvu u uvodnoj reči pišu: ,,Kako ljudsko biće ne čini samo telo, ali je bez telesnosti nezamislivo, svaki estetički pristup ljudskom telu u hrišćanstvu mora podrazumevati svest o celini ljudskog bića, iako je jedino telo ono što je neposredno čulno opažljivo i time estetski spoznatljivo i umetnički predstavljivo. Ovaj pokušaj estetske spoznaje celine ljudskog bića jedan je od najvećih izazova ne samo za estetičku teoriju i umetničku praksu, nego i za samu teologiju, povezan sa ključnim pitanjem spoznatljivosti i predstavljivosti nevidljivog (putem vidljivog).“

Pored štampanog izdanja, 167. broj časopisa Kultura možete pronaći i na sajtu casopiskultura.rs, ili putem mobilne aplikacije.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка