Objavljena knjiga „Kucanje na vrata kule” Vladane Perlić

7. August 2020.

U ediciji „Prisustva“ Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka objavljena je zbirka poezije „Kucanje na vrata kule“ Vladane Perlić. U ediciji „Prisustva“ objavljuju se rukopisi nagrađeni na konkursu za mlade pesnike „Novica Tadić“, pokrenutom 2018. godine na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i u realizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, sa ciljem podsticanja i afirmacije stvaralaštva mlađih pesnika na srpskom jeziku.
Zbirka „Kucanje na vrata kule“ od strane stručne komisije konkursa „Novica Tadić“ koju su činili dr Jana Aleksić, dr Nevenka Bjelanović, Milomir Gavrilović, Nikola Marinković i dr Dragan Hamović, prepoznata je kao upečatljiv glas mlađe srpske poezije, koji spaja izgrađenu pesničku formu, autorsku samosvest i snažan egzistencijalni naboj.
Prema rečima recenzenta Milomira Gavrilovića, „zbirka pesama Vladane Perlić oblikovana je oko naizgled dekonstrukcijskog, a dubinski preosmišljenog problematizovanja ljudskih odnosa, ili još preciznije odsustva istih, to jest usamljenosti. Rezignirajuća svest da je samoća, iako za svakoga u detaljima različita, zapravo za svakog pojedinca istovetna jer ga čini duhovno i emotivno obespravljenim – ta svest diktira kretanje iskustvenog rasapa ovog rukopisa. Od gotovo banalnih događaja i emocija i nesigurnih traganja kroz duh i telo, sve do stremljenja da se nameti i duha i tela katkad i utaže – prepoznaju se granice na kojima susret dva bića prevazilazi svakodnevicu. Iako ukazuje da je, možda, svaka ljubav, pa i sasvim sitna, dovoljna, i da su svaki odnos i susret, čak i u neuspehu, smisleni, autorka ipak u ovim pesmama otkriva da mera egzistencije počiva na kratkotrajnom miru i nestalnoj sreći onog čoveka koji je naznake sreće i mira otkrio u drugima, samim tim ih prepoznajući u sebi“.
Urednik edicije je dr Dragan Hamović, a za dizajn knjige i vizuelni identitet edicije zaslužan je Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Dosadašnji dobitnici nagrade „Novica Tadić“, čije su knjige objavljene u ediciji „Prisustva“, nazvanoj po prvoj pesničkoj zbirci Novice Tadića, su Jana Aleksić, Ekrem Hamid, Slađana Šimrak, Branislav Živanović, Jelena Blanuša, Spasoje Joksimović i, na ovogodišnjem konkursu, Vladana Perlić, rođena 1995. godine u Banjoj Luci, čija je ovo ujedno i prva objavljena knjiga.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка