Objavljene teme časopisa "Kultura" u 2021. godini

19. March 2021.

Teme i rokovi za prijem tekstova u časopisu Kultura u 2021. godini su sledeći:

  1. Tematske celine u 170. broju časopisa su: Kultura, subjekt, filozofija, Kultura i kreativnost, Kultura i nasleđe.
  2. Prijem tekstova za 171. broj je do 31. maja 2021. godine; glavne teme u ovom broju časopisa su Manjinski identiteti i kontakti kultura, koju priprema i uređuje doc. dr Karolina Lendak Kabok i tema Istorijski i epski junaci – između istoriografije i literarne i folklorne tradicije, koju pripremaju i uređuju prof. dr Boris Stojkovski i doc. dr Dragoljub Perić;
  3. Prijem tekstova za 172. broj je do 30. juna 2021. godine; glavne teme u ovom broju časopisa su Hermeneutika bajke, koju priprema i uređuje prof. dr Velimir B. Popović i tema Religijski pluralizam i interreligijski dijalog: izazovi interdisciplinarnosti, koju pripremaju i uređuju dr Aleksandra Đurić Milovanović i doc. dr Nataša Jovanović Ajzenhamer;
  4. Prijem tekstova za 173. broj je do 31. jula 2021. godine; glavne teme u ovom broju časopisa su Dostojevski, film i mediji, koju pripremaju i uređuju prof. dr Enisa Uspenski i doc. dr Vladimir Kolarić i tema Put ka ujedinjenoj Evropi: integracija, politika, ideje i kultura, koju pripremaju i uređuju dr Jelena Todorović Lazić i prof. dr Sandra Gajić.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка