Otvaranje izložbe "Tri grada"

1. June 2012.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,

Rige od Fere 4.
1. jun 2012 u 19.30

Autori:

Aleksandra Šaranović (rođ. 1966. u Beogradu) diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti 1988, magistrirala 1990. Član ULUS-a od 1989. Izlaže samostalno i kolektivno od 1985. Radi u zvanju profesora za predmete Crtanje i Slikanje na Visokoj školi strukovnih studija „Beogradska politehnika“.
Novica Babović (rođ. 1967. u Zemunu). Bavi se multimedijalnim stvaralaštvom, filmom i skulpturom, istražujući različite medije i tehnike. Član je ULUS-a od 2004. godine. U statusu samostalnog umetnika od 2007. Živi i radi u Zemunu.
Dragana Pajković Dodig (rođ. 1968. u Beogradu). Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, diplomirala 1998. godine, član ULUS-a od 1999. godine. Kao samostalni umetnik, živi i radi u Beogradu.

Izložba je nastala iz potrebe da se krene u potragu za emocijom koju je Grad sakrio. Nalaženjem fragmenata koji se nalaze u artefaktima grada materijalizuju se sećanja koja ON nosi. Grad nas je formirao. Kao nevidljiva sila ili kakav drevni autoritet, usmeravao je oblikovanje ličnih poetika i uticao na stvaranje svojevrsnih vizuelnih kodova.
Spajanjem putanja, u promišljanju o Gradu, susreću se tri umetnika u poetikama vizuelnog i vizibilnog. Vremenski i vrednosni, emotivni i arhetipski lukovi se prepliću i u tačkama spajanja nalazi se jezgro zajedničkog rada i izlaganja. San o simbolima – strukturi – sakrivenom tkivu Grada, vodi ih ka materijalizaciji njihovih poetika i potrebi da svoje radove ukrste, susretnu, približe i provere njihovu autentičnost u komunikaciji sa publikom.
U ciklusu „Gradski anđeo “Aleksandra Šaranović se poigrava tradicionalnim predstavljanjem ljudskog tela, svodeći figuru na znak ili fragment i te raščlanjene forme “anđela čuvara” smešta u imaginarni i melanholični prostor (grad). Tematski ih definiše kao simbole četiri elementa: ”Vetar” (vazduh), “Čuvar sna” (zemlja), “Čuvar mosta” (voda) i “Sagorevanje” (vatra).
Crni i beli crteži u saglasju sa slikama monohromatskog kolorita, Dragane Pajković Dodig predstavljaju dragoceni teret emocija, kaligrafiju u pokušaju – opis Grada. Ne treba mu dešifrovanje, već samo direktno prepoznavanje. Najdublji slojevi iz kojih potiču i u koje se kod posmatrača nastanjuju – oslobođeni su naracije – preostaje samo utisak, samo energija.
Novica Babović – ciklus “Grad”. Tragajući ka novim međuprostornim svojstvima, Novica Babović ukršta ličnu i kolektivnu memoriju Grada prateći putanju emotivnog nukleusa. U tačkama dodira prepoznaje pulsiranje živog tkiva oblika, simbola i znakova. Propuštajući ih kroz filter varijacija, otkriva njihov javni i tajni život.

Dobrodošli u otkrivanje Tri grada!

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка