Projekat “Kulturne industrije u Srbiji” u 2014. godini

21. September 2014.

Istraživači: B.Subašić, B.Opačić, D.Zagorac.

Projekat Kulturne industrije u Srbiji je dugoročni projekat koji ima za cilj da pruži deteljan pregled aktera u oblasti kulturnih industrija, ali i problema i proporuka koje će dovesti do unapređenja kulturnih industrija u Srbiji. Tim povodom, tokom 2014. godine, su obavljeni razgovori sa Udruženjem izdavača i knjižara kao i sa Organizacijom proizvođača fonograma Srbije, u cilju upoznavanja sa muzičkom i književnom scenom Srbije. U okviru izveštaja za Regionalni savet za saradnju Jugoistočne Evrope (Regional Cooperation Council, Sout East Europe), za potrebe Strategije razvoja do 2020 (SEE 2020), u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, urađen je izveštaj o stanju u sferi kulture koji se tiče kvalitativnih indikatora – zaštita materijalne baštine, audio-vizuelno stvaralaštvo (kinematografija i muzička industrija), kulturni turizam i dizajn. Povodom posete eksperata Saveta Evrope istraživači Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka su pripremili publikaciju u kojoj je posebna pažnja bila posvećena stanju u kulturnim industrijama u Srbiji, gde je prikazano stanje, brojnost (gde je bilo moguće) i zakonska regulativa u oblastima: kinematografija (zajedno sa bioskopima), dizajn, muzičko stvaralaštvo, izdavaštvo i medijska scena Srbije.

Za 2015. godinu planiran je detaljan pregled problema i prioriteta u oblasti kinematografije, uz komparativnu analaizu stanja u kinematografiji u zemljama regiona– Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка