Promocija i implementacija UNESKO Konvencije o zaštiti i unapređenju kulturne raznolikosti

4. April 2017.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je zajedno sa Ministarstvom kulture i informisanja određen za Kontakt tačku (prema članu 9. i 28. Konvencije) za Srbiju za promovisanje i implementaciju Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza (UNESKO, 2005) i razmenu informacija koje se odnose na Konvenciju. Naša zemlja je Konvenciji pristupila 2009. godine. S obzirom na ovu činjenicu u planu rada Zavoda za 2017. godinu su sledeće aktivnosti:

 Izrada izveštaja o merama i dometima u oblasti kulturne politike koje je Republika Srbija primenila u poslednje četire godine sa ciljem podsticanja i podržavanja razvoja
15
kulturnih raznolikosti. Izrada izveštaja podrazumeva intenzivnu saradnju sa institucijama kulture, organizacijama civilnog sektora, kao i donosiocima odluka na svim nivoima kulturnog razvoja.  Zavod će u svrhu efikasne izrade ovog sveobuhvatnog izveštaja, u proces prikupljanja i analize podataka, uključiti organizacije civilnog sektora i eksperte iz različitih oblasti kulturne produkcije i kreativnih industrija.

 S obzirom na to da Konvencija predviđa da se povodom njene implementacije Organi Konvencije redovno sastaju, potrebno je opredeliti sredstva za prisustvovanje jednom od zasedanja Skupštine ili Komiteta.  Do sada su kao predstavnice Kontakt tačke ispred Zavoda na zasedanjima Organa prisustvovale Marijana Milankov, na Trećem redovnom zasedanju Skupštine članica/potpisnica Konvencije u Parizu (u junu 2011. godine), mr Ana Stojanović na Šestom redovnom zasedanju Međuvladinog komiteta (u decembru 2012. godine) i četvrtom zasedanju Skupštine (u junu 2013.). Na Osmom redovnom zasedanju Međuvladinog komiteta predstavnik Zavoda bila je Bojana Subašić. Jednom od zasedanja, Skupštine ili Komiteta, u 2017. godini, prisustvovaće Tamara Petrović, koordinatorka aktivnosti Zavoda u cilju promovisanja i implementacije Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza (UNESKO, 2005) .

Koordinator: Tamara Petrović

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка