Razvoj biblioteke Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka tokom 2019. godine

1. May 2019.

Osnovna delatnost Biblioteke Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka je da pruža pristup informacijama tako što ih sveobuhvatno prikuplja, obrađuje i stavlja na raspolaganje istraživačima Zavoda, ali i svim zainteresovanim stranama. U obavljanju svoje delatnosti Biblioteka Zavoda prati i primenjuje principe savremenog bibliotekarstva, redovno prati propise, nabavlja aktuelnu stručnu literaturu.

Rad na projektu Biblioteka Zavoda sproveden je po planu i programu. Odobrena sredstva za nabavku materijala utrošena su u celosti u dve etape. U prvoj fazi rada na projektu  najpre je svim istraživačima i dokumetalistima u Zavodu upućeno cirkularno pismo, radi sastavljanja spiska neophodne literature za rad. Nakon obrade prikupljenih spiskova, pristupilo se ispitivanju tržišta, konsultacijama sa izdavačima i pribavljanju neophodne literature. Koordinatorke projekta su stalno bile dostupne zaposlenima u Zavodu kako bi im se na vreme nabavila neophodna literatura za rad. U dogovoru sa istraživačima i dokumetalistima, pojedini nedostupni naslovi su zamenjeni adekvatnim. Obrađene su porudžbine i nakon isporuke pristupljeno je prijemu i obradi novih knjiga, dodeljene su signature i izvršen je smeštaj u fond. U drugoj etapi rada koordinatorke su birale naslove za nabavku na osnovu uobičajenih potreba, ali su učinile i odabir značajnih dela iz oblasti kulture, te se pristupilo i  finalizaciji druge etape pribavljanja neophodne literature za Biblioteku Zavoda.  Nakon prijema novih publikacija, izvršena je isplata druge etape poručivanja, potom se pristupilo obradi novih knjiga, dodeljivanju signatura i smeštaju u fond.

Zahvaljujući projektu Biblioteka Zavoda  fond je obogaćen za 257 jedinica ukupno, 211 monografskih publikacija (kupovina 188, poklon 23), kao i 46 serijskih publikacija. Ovo značajno povećanje fonda publikacijama iz oblasti kulture, sociologije, teorije i istorije umetnosti doprinelo je kvalitetnijem i inspirativnijem radu istraživača na tekućim projektima.

Broj korisnika se povećao, što povećanjem broja zaposlenih kao primarnih korisnika, ali i eksternih korisnika, studenata sociologije i FDU.

Projekat Biblioteka Zavoda doprineo je razvoju i intenziviranju saradnje sa značajnim institucijama u oblasti bibliotekarstva: Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković, Narodnom bibliotekom Srbije i matičnom Bibliotekom grada Beograda.

Koordinatorke: Jelena Đorđević i Marijana Uzunovski

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка