Realizacija projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ tokom 2016. godine

8. April 2016.

Tokom realizacije projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ 2014. i 2015. godine prikupljena je obilna građa o projektima i aktivnostima ustanova kulture u pogledu spajanja obrazovanja i kulture i popularizacije kulturnog nasleđa kao osnove razvoja kulture među decom predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole. Prikupljena građa pruža obilje podsticaja kako za osmišljavanje aktivnosti ustanova kulture čija je delatnost primarno u oblasti kulturnog nasleđa tako i za unapređenja pristupa u pogledu ohrabrivanja učešća mladih u aktivnostima koje se baziraju na nasleđu a podstiču i savremeno stvaralaštvo. Prikupljena građa je tokom 2015. godine transponovana u elektronsku bazu podataka. Cilj faze projekta u 2016. godini jeste da se ta baza podataka učini pristupačnom kako saradnicima ustanova kulture koje sprovode ili nameravaju da otpočnu sa programima namenjenim deci tako i istraživačima u oblasti kulture. Stoga je glavna aktivnost na projektu dizajniranje Internet prezentacije koja na jednostavan način omogućava i sticanje znanja o realizovanim projektima i njihovim efektima i inspiraciju za buduće aktivnosti.

Rukovodioci projekta: Maša Vukanović, Ana Stojanović i Maja Todorović

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка