Treća faza projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe” tokom 2018. godine

8. December 2019.

Cilj projekta „Kulturna participacija i kulturno nasleđe” jeste da se razvijanjem baze podataka / tezaurusa „Kultura i druge dečje igre“ obezbede znanja i podaci koji dokumentuju iskustva u pogledu ohrabrivanja dece da upoznaju nasleđe ali i sami se upuste u stvaralačke, kreativne, aktivnosti. Sama baza pruža podatke o programima koje ustanove kulture realizuju namenjujući ih deci, a najznačajniji su podaci o metodama rada sa decom jer se njihovom primenom kako od strane kustosa i saradnika u ustanovama kulture tako i od strane učitelja i nastavnika direktno može uticati na povećanje nivoa kulturne participacije dece odnosno njihovog interesovanja za recepciju i produkciju kulturnih sadržaja. Podaci se kontinuirano prikupljaju od 2016. godine a 2018. godine se odvijao njihov unos u bazu podataka.

Tokom 2018. godine nastavljena su istraživanja koja se odnose na programe muzeja u Srbiji te su podaci prikupljeni u sledećim muzejima: Narodni muzej Smederevo, Narodni muzej Niš, Muzej „21. oktobar“ u Kragujevcu, Zavičajni muzej Jagodina, Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, Narodni muzej Pančevo, Narodni muzej Šabac, Gradski muzej Bečej i Narodni muzej u Zrenjaninu.

Projekat „Kulturna participacija i kulturno nasleđe“ je kao primer ekspresivnih praksi bio predstavljen na Devetoj konferenciji InASEA (International Association for Southeast European Anthropology). U radu konferencije, održane od 28. do 30. septembra 2018. u Univerzitetu u Zadru, su učestvovale istraživači dr Maša Vukanović i mr Maja Todorović. Tema konferencije bila je Emotions, Senses and Affects in the context of Southeast Europe. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika sa različitih univerziteta, instituta i kulturnih ustanova sa prostora Jugoistočne Evrope. Pored plodonosne razmene iskustava u okviru sesija, uspostavljeni su intenzivniji kontakti sa kolegama iz Slovenije (Institute of Culture and Memory Studies, Ljubljana), Hrvatske (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Etnografski muzej Istre, Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb), Srbije (Filozofski fakultet, Beograd), Albanije, itd. Razmotrene su i mogućnosti za projektnu saradnju.

Koordinatorke: Maša Vukanović i Maja Todorović

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка