Učešće Zavoda na redovnom godišnjem sastanku „EGMUS-a"

24. October 2019.

Na poziv „EGMUS-a“, od 22. do 24. oktobra u Bukureštu predstavnici Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka direktor dr Vuk Vukićević i istraživač dr Biljana Jokić prisustvovali su redovnom godišnjem sastanku ove evropske grupe koja okuplja institucije zadužene za zvaničnu statistiku o muzejima na nacionalnom nivou. Zavod je od 2017. godine predstavnik Republike Srbije u „EGMUS-u“.

Važna tema održanog sastanka bila je upotreba kompleksnih setova podataka („Big data”) u funkciji muzejske statistike, dok se u nastavku diskusije govorilo o definiciji muzeja, imajući u vidu da su glavni ciljevi „EGMUS-a“ razvoj i usaglašavanje metodologije u pravcu unapređenja komparativne statistike o muzejima. Tom prilikom, predstavnici Zavoda prezentovali su statističke podatke o muzejima u Srbiji.
Na drugoj slici: direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Vuk Vukikević sa gospođom Karmen Kroitoru (Carmen Croitoru) direktorkom Instituta za istraživanja i obuke u kulturi Republike Rumunije, domaćinom skupa.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка