Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja čiji su mandat i nadležnost određeni Zakonom o kulturi ,,Službeni glasnik RS” broj 72/09; 13/16; 30/16 – ispravka.
Nadležnost Upravnog odbora Zavoda regulisana je članom 38. Statuta Zavoda.

Rešenjem Vlade RS o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, 24 Broj: 119-9948/2016 od 29.12.2016. godine u UO Zavoda imenovani su:

za predsednika: Dragan Mraović, književnik iz Beograda;
za članove:
– Vuk Ršumović, dipl. dramaturg iz Beograda,
– v.d. člana, dr Ljiljana Rogač Mijatović, viši naučni saradnik, zamenik direktora Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,
– v.d. člana, prof. dr Ljiljana Mrkić Popović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.
– dr Maša Vukanović, istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка