Zaključen ugovor o realizaciji projekta „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“

25. February 2021.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sklopio je ugovor o partnerstvu na dvogodišnjem projektu „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“ (https://www.riseofwomen.net), finansiranom od strane EU, sredstvima IPA fondova, a čija je inicijatorka Biljana Jotić, istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja i aktivna preduzetnica u kulturi. Partneri na projektu su: Udruga Prizma iz Hrvatske, NVO SPES iz Crne Gore, Lokarjeva galerija iz Slovenije, Udruženje Sensus iz Severne Makedonije, kao i dve organizacije iz Srbije: Udruženje Fenomena, koje je projekt lider i Beoart contemporary. Zavod će učestovovati u istraživačkoj fazi projekta, što znači da će se u okviru ove institucije obaviti kvantitativno i kvalitativno istraživanje u pet zemalja obuhvaćenih projektom kojim će se odgovoriti na zadate ciljeve, uz davanje preporuka o korišćenju rezultata istraživanja u praksi. Ugovor su potpisali u ime Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka direktor dr Vuk Vukićević i inicijatorka projekta Biljana Jotić ispred organizacije Beoart contemporary.
Projekat „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“ je kompleksnog tipa i sastoji se iz više projektnih aktivnosti koje podrazumevaju: putujuću izložbu (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija i Severna Makedonija), za koju su selektorke, samostalne kustoskinje iz navedenih pet zemalja (Biljana Jotić, Nela Gligorović, Sonja Švec Španjol, Anamarija Stijij Šajn i Škipe Mehmeti) unapred odabrale umetnice sa prepoznatljivim i različitim identitetima žene u vizuelnoj umetnosti; rezidencijalni program u Zadru, u okviru kojeg će se okupiti nove umetnice putem otvorenog poziva, a radovi koji nastanu činiće postavku rezidencijalne izložbe u Strazburu ili Briselu; VR tehnologije, što uključuje nove oblike izložbenih praksi i globalnu konunikaciju; dokumentarnu seriju kojom će biti zabeleženi misaoni i stvaralački procesi kustoskinja i umetnica; istraživanje, koje će se baviti pitanjima identiteta žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti, sa fokusom na mlade umetnice i kustoskinje, a obuhvatiće podjednako institucionalne i vaninstitucionalne kustoske prakse.
Potpisivanjem ugovora o saradnji na ovom projektu, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka nastavlja da razvija aktivnosti na međunarodnom planu. Pored uloge Nacionalne tačke kontakta za implementaciju Unesko Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, Zavod uspešno učestvuje i u još dva projekta finansirana preko Erasmus+ programa EU, kao i u projektu „Dunavski arheološki E-pejzaži“ koji je kofinansiran preko Interreg-a i drugim međunarodnim aktivnostima.

Kontakt

Adresa
Rige od Fere 4, Beograd
Telefon
+381 11 2637 565
Faks
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка