Српски културни простор – мапирање и анализа

3. фебруара 2020.

Завод за проучавање културног развитка се у свом дугогодишњем раду бави културном политиком на територији Републике Србије. Међутим, у складу са Нацртом стратегије развоја културе Републике Србије 2019 – 2029 требало би посебно мапирати и анализирати све носиоце српског културног идентитета који живе ван граница Републике Србије. Према подацима Завода Министарство културе и информисања путем годишњег конкурса подржава културну делатност Срба у иностранству, што исто чини и Министарство спољних послова, односна Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.

Основни циљ пројекта 2020. године је мапирање удружења Срба у региону (Румунија, Мађарска, Северна Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија), као и удружења Срба у земљама у којима је настањен већи број Срба (Аустрија, Италија). Првенствено ће се анализом конкурса Министарства културе и информисања и Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као и активних српских школа које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја мапирати удружења Срба. Друга фаза пројекта биће фокус групе и дубински интервјуи са представницима удружења Срба на основу којих ће се утврдити функционисање удружења Срба, финансирање, сарадња са установама, удружењима и другим субјектима у матичној држави, као и ван матице, програми удружења, посећеност програма удружења, промоција српског нематеријалног и материјалног наслеђа Срба у дијаспори како ван матичне државе тако и у матици. Посебан сегмент анализе обухватиће и питања везана за очување српског језика и ћирилице, што се истиче и у Предлогу стратегије развоја културе Републике Србије 2019 – 2029.

Треба посебно истаћи да је у оквиру овог пројекта планирана и промоција културе Републике Србије, на којој ће истраживачи Завода, али и други стручни сарадници у виду предавања и видео презентација представити нематеријално и материјално наслеђе и савремено стваралаштво у Србији, што ће допринети очувању српског културног идентитета.

Руководилац пројекта: Богдана Опачић
Истраживач: Дејан Загорац

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка