Статут

Статут је општи правни акт установе регулисан чланом 30. Закона о култури ,,Службени гласник РС“ број 72/09; 13/16; 30/16 – исправка.
Актуелни Статут Завода за проучавање културног развитка донет је 30.1.2016. године, а измењен је 21.10.2019. године.

Статут

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве