Статут

Статут је општи правни акт установе регулисан чланом 30. Закона о култури ,,Службени гласник РС“ број 72/09; 13/16; 30/16 – исправка.
Актуелни Статут Завода за проучавање културног развитка донет је 30.1.2016. године, а измењен је 21.10.2019. године.

Статут

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка