Стратегија развоја културе Републике Србије

7. априла 2019.

Изузетан значај Завода за проучавање културног развитка огледа се у чињеници да се његова истраживања и експертизе користе приликом креирања, праћења и евалуације стратешких докумената културне политике. На националном нивоу то је био случај приликом рада на изради предлога Стратегије развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године, као и у праћењу спровођења Акционог плана Владе Републике Србије у домену културе. Поред тога, експерти Завода били су ангажовани на изради низа локалних стратешких планова.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка