Управни одбор

Управни одбор је орган управљања чији су мандат и надлежност одређени Законом о култури ,,Службени гласник РС“ број 72/09; 13/16; 30/16 – исправка.
Надлежност Управног одбора Завода регулисана је чланом 38. Статута Завода.

Решењeм Владе РС о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-9948/2016 од 29.12.2016. године у УО Завода именовани су:

  1. за председника: Драган Мраовић, књижевник из Београда;
  2. за чланове:
    – Вук Ршумовић, дипл. драматург из Београда,
    – в.д. члана, др Љиљана Рогач Мијатовић, виши научни сарадник, заменик директора Института за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду,
    – в.д. члана, проф. др Љиљана Мркић Поповић, редовни професор Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду.
    – др Маша Вукановић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка