Управни одбор

Управни одбор је орган управљања чији су мандат и надлежност одређени Законом о култури ,,Службени гласник РС“ број 72/09; 13/16; 30/16 – исправка.
Надлежност Управног одбора Завода регулисана је чланом 38. Статута Завода.

Решењeм Владе РС о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-1786/2022 од 03.03.2022. године у УО Завода именовани су:

  • за председника: Бранко Ћаловић, дипл. економиста, в.д. председника;
  • за чланове:

– Божидар Плазанић, академски сликар из Чачка;

– Енес Халиловић, књижевник, мастер економиста из Новог Пазара;

– Слободан Рогошић, дипл. филмско-телевизијски продуцент;

– Бојана Субашић, истраживач културног развитка, Завод за проучавање културног развитка.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка