Истраживачки пројекат „Закони и култура“ у 2018. години

6. децембра 2018.

Истраживачки пројекат „Закони и култура“ покренут је с обзиром на то да закони представљају основни инструмент спровођења јавних политика. Предмет истраживања био је да се испита функционалност правног оквира за обезбеђивање дугорочног културног развитка у Србији. Циљ пројекта био је да пружи емпиријски утврђене чињенице релевантне за унапређење легислативе која системски подржава развој културе у Србији те изврши анализу прописа од значаја за развој културе. У поставци истраживања на уму се имала чињеница да је од краја 20. и почетка 21. века у међународној заједници развијен концепт одрживог развоја у коме је култура четврти стуб, подједнако важан као и економија, животна средина и друштво, који су традиционални  стубови одрживог развоја. Такође, од ’90-их година 20. века, најпре у развијенијим државама, а потом и широм света, ојачало је схватање да се јавне политике имплементирају на локалном нивоу, али и да са локалног нивоа треба да дођу и најзначајнији импути за унапређење јавних политика.

 

Истраживачи: Маша Вукановић и Ана Стојановић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка