Запослени

  • Одељење општих послова
  • Одељење за истраживања
  • Одељење за документацију и информатичку обраду

Одељење општих послова

Данијела Обрадовић, дипл. правник
Секретар централне установе културе / Руководилац одељења општих послова
Е-пошта: danijela@zaprokul.org.rs


Марина Живановић
Пословни секретар
Е-пошта: marina@zaprokul.org.rs


Милан Томчић
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Е-пошта: milan.tomcic@zaprokul.org.rs


Надежда Јовановић
Референт финансијско-рачуноводствених послова
Е-пошта: nada@zaprokul.org.rs


Јелена Ђорђевић (на одређено време до повратка привремено одсутне запослене)
Службеник за односе са јавношћу и маркетинг
Е-пошта: jelena.djordjevic@zaprokul.org.rs


Зора Рамић
Чистачица


Славиша Ранитовић
Возач возила „Б“ категорије

Одељење за истраживања

др Слободан Мрђа, социолог
Координатор за истраживања културног развитка – Руководилац одељења за истраживања
Е-пошта: boban@zaprokul.org.rs


др Маша Вукановић, етнолог и антрополог
Истраживач културног развитка
Е-пошта: masha@zaprokul.org.rs


др Биљана Јокић, психолог
Истраживач културног развитка
Е-пошта: biljana.jokic@zaprokul.org.rs


др Ана Стојановић, историчар уметности, доктор менаџмента у култури
Истраживач културног развитка
Е-пошта: anas@zaprokul.org.rs


мр Драгана Мартиновић, теоретичар уметности и медија
Истраживач културног развитка
Е-пошта: dragana@zaprokul.org.rs


мр Маја Тодоровић, дипл. етнолог и антрополог
Истраживач културног развитка
Е-пошта: maja.todorovic@zaprokul.org.rs


Дејан Загорац, дипл. политиколог
Истраживач културног развитка
Е-пошта: dejan.zagorac@zaprokul.org.rs


Маријана Миланков, дипл. социолог
Истраживач културног развитка
Е-пошта: marijana.milankov@zaprokul.org.rs


Бојана Субашић, дипл. социолог
Истраживач културног развитка
Е-пошта: bojana.subasic@zaprokul.org.rs


Богдана Опачић, дипл. археолог
Истраживач културног развитка
Е-пошта: bogdana@zaprokul.org.rs


Маја Маринковић, дипл. филмски и ТВ продуцент
Организатор истраживања културног развитка
Е-пошта: majam@zaprokul.org.rs


др Владимир Коларић, теоретичар драмских уметности, медија и културе
Организатор истраживања културног развитка
Е-пошта: vladimir.kolaric@zaprokul.org.rs

Одељење за документацију и информатичку обраду

Јелена Вујановић, мастер инг. организационих наука
Руководилац одељења – Координатор документалиста
Е-пошта: jelena.vujanovic@zaprokul.org.rs


Синиша Стефановић, дипл. историчар
Документалиста
Е-пошта: sinisa.stefanovic@zaprokul.org.rs


Маријана Узуновски, информатичар, Microsoft Certified Professional
Документалиста
Е-пошта: marijana@zaprokul.org.rs


Тамара Перић (на одређено време због повећања обима посла)
Документалиста
Е-пошта: tamara.peric@zaprokul.org.rs


Гордана Влајић (на одређено време због повећања обима посла)
Документалиста
Е-пошта: gordana.vlajic@zaprokul.org.rs


Пеђа Пивљанин, историчар уметности
Уредник за уметничку-истраживачку документацију и издавачку делатност
Е-пошта: pedja@zaprokul.org.rs

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка