13. poziv Unesko Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Da li ste ustanova u oblasti kulture, predstavnici javnih uprava ili organizacija civilnog društva sa idejom za projekat koji će dati snažan doprinos kreativnoj ekonomiji? Ovaj poziv je za vas!

call cover unesco

Do 15. juna 2022. godine, Unesko će primati predloge projekata u okviru 13. Poziva za apliciranje za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond). Fond je uspostavljen Konvencijom o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (2005) i podržava pojavu dinamičnog kulturnog sektora u zemljama u razvoju.
Pravo prijave imaju organi javnih vlasti, javne institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije 2005 (među kojima je i Srbija), kao i međunarodne nevladine organizacije registrovane u zemljama potpisnicama Konvencije 2005.

Projekti moraju jasno dovesti do strukturnih promena kroz:

• uvođenje i/ili razradu praktičnih politika i strategija koje imaju direktan i strukturni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikim kulturnim izrazima

• jačanje veština u javnom sektoru i organizacijama civilnog društva za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Svi projekti bi u krajnjem ishodu trebalo da doprinesu održivom kreativnom ekosistemu i Agendi Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine.

Od 2010. godine, Fond je uložio 9,4 miliona američkih dolara za finansiranje 129 projekata u 65 zemalja u razvoju, kao podršku kreativnoj ekonomiji i inkluzivnom i održivom ekonomskom rastu u kreativnim i kulturnim industrijama. Ove različite inicijative doprinele su razvoju i sprovođenju kulturnih politika, jačanju kulturnog preduzetništva i profesionalnih obuka, pristupa novim tržištima i učešća u kulturnom životu. Pogledajte pregled podržanih projekata.

Maksimalni iznos sredstava koji se može potraživati po projektu je 100.000 američkih dolara. Period implementacije projekata je između 12 i 24 meseca, sa početkom realizacije najranije od aprila 2023. godine. Na konkurs se aplicira putem elektronske platforme, a prijave se popunjavaju na engleskom ili francuskom jeziku. Krajnji rok za slanje prijava je do podneva 15. juna 2022. godine.

Dodatne informacije o vrstama prihvatljivih projekata i načinu apliciranja preuzmite OVDE

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве