Развој библиотеке Завода за проучавање културног развитка током 2019. године

1. маја 2019.

Основна делатност Библиотеке Завода за проучавање културног развитка је да пружа приступ информацијама тако што их свеобухватно прикупља, обрађује и ставља на располагање истраживачима Завода, али и свим заинтересованим странама. У обављању своје делатности Библиотека Завода прати и примењује принципе савременог библиотекарства, редовно прати прописе, набавља актуелну стручну литературу.

Рад на пројекту Библиотека Завода спроведен је по плану и програму. Одобрена средства за набавку материјала утрошена су у целости у две етапе. У првој фази рада на пројекту  најпре је свим истраживачима и докуметалистима у Заводу упућено циркуларно писмо, ради састављања списка неопходне литературе за рад. Након обраде прикупљених спискова, приступило се испитивању тржишта, консултацијама са издавачима и прибављању неопходне литературе. Координаторке пројекта су стално биле доступне запосленима у Заводу како би им се на време набавила неопходна литература за рад. У договору са истраживачима и докуметалистима, поједини недоступни наслови су замењени адекватним. Обрађене су поруџбине и након испоруке приступљено је пријему и обради нових књига, додељене су сигнатуре и извршен је смештај у фонд. У другој етапи рада координаторке су бирале наслове за набавку на основу уобичајених потреба, али су учиниле и одабир значајних дела из области културе, те се приступило и  финализацији друге етапе прибављања неопходне литературе за Библиотеку Завода.  Након пријема нових публикација, извршена је исплата друге етапе поручивања, потом се приступило обради нових књига, додељивању сигнатура и смештају у фонд.

Захваљујући пројекту Библиотека Завода  фонд је обогаћен за 257 јединица укупно, 211 монографских публикација (куповина 188, поклон 23), као и 46 серијских публикација. Ово значајно повећање фонда публикацијама из области културе, социологије, теорије и историје уметности допринело је квалитетнијем и инспиративнијем раду истраживача на текућим пројектима.

Број корисника се повећао, што повећањем броја запослених као примарних корисника, али и екстерних корисника, студената социологије и ФДУ.

Пројекат Библиотека Завода допринео је развоју и интензивирању сарадње са значајним институцијама у области библиотекарства: Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић, Народном библиотеком Србије и матичном Библиотеком града Београда.

Координаторке: Јелена Ђорђевић и Маријана Узуновски

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка