Културне политике у циљу дугорочног планирања културног развоја Републике Србије

Завод за проучавање културног развитка се у досадашњем раду бавио локалним културним политикама. У складу са актуелним тенденцијама, основна идеја пројекта је сагледавање стања у култури на локалном нивоу, укључујући и културне политике и иницијативе на нивоу градова и општина у Србији.

Завод за проучавање културног развитка се у досадашњем раду бавио локалним културним политикама. У складу са актуелним тенденцијама, основна идеја пројекта је сагледавање стања у култури на локалном нивоу, укључујући и културне политике и иницијативе на нивоу градова и општина у Србији. У Републици Србији, према подацима Завода, тренутно функционише 526 јавних установа културе, у 162 јединице локалне самоуправе. Поред јавних установа културе, цивилни и приватни сектори имају значајну улогу у обогаћивању културне понуде, промоцији друштвено одговорних вредности, као и стваралаштва појединаца и организација. У досадашњим истраживањима Завода мапирано је око 2.000 удружења у култури, међу којима се највећи број бави културно-уметничким аматеризмом.

Поред сагледавања стања у култури на институционалном нивоу, Завод реализује и истраживања културне партиципације грађана, као другог важног сегмента културног живота. У складу са тим, Завод ће издати публикацију „Културна партиципација грађана Србије“ на српском и енглеском језику, где ће сви заинтересовани, између осталог, моћи пронаћи податке о културним потребама, културним навикама, укусима и стиловима грађана Србије. Овакви подаци представљају неопходан сегмент сваког дугорочног планирања културног развоја и формулисања културне политике на различитим нивоима.

Основни циљ пројекта је сагледавање стања комплетног културног система на нивоу градова и општина у Србији, како јавног тако и цивилног и приватног сектора и, захваљујући пројекту, развој информационог система за праћење спровођења мера културних политика, као развој стратешког планирања у области културе на локалном нивоу, који представља значајан допринос стратешком планирању на националном нивоу. У склопу развоја информационог система, планирано је програмерско унапређење, чиме ће бити омогућен лакши и једноставнији приступ подацима и њихово коришћење за израду локалних стратегија развоја културе, као и за развој пројеката и програма који доприносе обогаћивању културног живота грађана широм Србије и лакшој доступности програма различитим циљним групама.

Сходно томе, додатни циљ пројекта је и покретање иницијативе стратешког планирања у култури и разматрање могућности за сарадњом са локалним самоуправама у циљу израде локалних планова развоја културе.

У оквиру пројекта одређене активности ће бити спроведене ради успостављања и учвршћивања партнерских односа са различитим установама, организацијама и појединцима као и ради њиховог упознавања са радом и резултатима Завода.

Истраживачи: Богдана Опачић, Бојана Субашић, Биљана Јокић, Слободан Мрђа

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве