Arhitekta Nikola Dobrović (1897-1967) – pedeset godina posle

Početkom 2017.godine, navršilo se pedeset godina od smrti istaknutog srpskog i jugoslovenskog arhitekte Nikole Dobrovića (Pečuj, 12.2.1897. – Beograd, 11.1.1967), akademika SANU i najdoslednijeg zagovornika savremenih metoda građenja. Modernistička načela u nas prvi je propagirao još sredinom treće i početkom četvrte decenije kroz objekte, konkursne projekte, urbanizam, dnevno-kritičke komentare i programske manifeste, a kasnije i putem univerzitetske nastave, teorijskih i istoriografskih studija. Bavio se i pitanjima zaštite graditeljskog nasleđa. Autoritativan i harizmatičan, Dobrović je ostavio neizbrisiv trag u arhitekturi centralne i jugoistočne Evrope između dva svetska rata, kao i u prvim decenijama socijalističke Jugoslavije.

S obzirom na dosadašnji stepen proučenosti Dobrovićevog opusa, kao i na potrebu aktuelizovanja njegove šire kulturološke uloge, stekli su se uslovi da se povodom ovog važnog personalnog jubileja, u formi međunarodnog simpozijuma, novim zapažanjima obogate nedovoljno osvetljena pitanja iz njegovog života i rada. Potrebno je preispitati i ustaljene načine recepcije njegovog dela, a time i pronaći načine da se on još objektivnije sagleda u širem kulturnom kontekstu. Približavanje tih tekovina široj kulturnoj javnosti je takođe jedan od ciljeva ovog međunarodnog skupa.

Koordinator: Peđa Pivaljanin

 

Календар

Nema rezultata.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве