Ажурирање базе података о аматеризму у области народне игре

23. новембра 2021.

У оквиру својих редовних активности, Министарство културе и информисања, односно Завод за проучавање културног развитка, као републичка установа културе спроводи истраживање под радним називом “Фолклорна културно уметничка друштва” као наставак пројекта Министарства ,,База података културно-уметничких друштава као правних субјеката у области народне игре“.

Културно-уметничка друштва у области народне игре су од посебног интереса за развој динамичког културног сектора и за унапређење механизама културне политике, као најбројнији чиниоци/субјекти у култури који у свом деловању обједињују два сегмента културе:  заштиту нематеријалног културног наслеђа  и савремено стваралаштво.

Циљ наведеног истраживања је да, сагледавајући садашње стање у коме културно-уметничка друштва раде, изазове и перспективе, омогући стратешко планирање подстицања аматеризма у Србији. Резултат заједничких активности биће студија на располагању доносиоцима одлука приликом креирања акционих планова за унапређење положаја аматеризма у Србији.

Кроз реализацију овог пројекта дефинисаће се полазне основе за предлагање и касније спровођење будућих мера и активности једног од сегмента културне политике који се примарно односи на област уметничке игре у ширем смислу, односно, народне игре и њеног стваралаштва, продукције и интерпретације у ужем одређењу.

Тим поводом, 22. новембра 2021. године, у просторијама Завода, одржан је радни састанак у коме су учествовали: Ђурђијана Јовановић, самостални саветник при Министарству културе и информисања са сарадницима,  Здравком Ранисављевићем, етномузикологом-етнокореологом, наставником за ужу научну област Етнокореологије (Факултет музичке уметости у Београду) и Председником Центра за истраживање и очување традиционалних игара Србије (ЦИОТИС) и Смиљаном Стокић, чланом председништва УБУС-а (Репрезентативног удружења у култури) и чланом Секторског већа за уметност и хуманистичке науке НОКС-а, а испред Завода присуствовали су др Слободан Мрђа, социолог, координатор за истраживања културног развитка, др Маша Вукановић, етнолог и антрополог и Маријана Миланков, социолог.

На састанку су разматране полазне основе даљег деловања а такође је направљен план будућих активности.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка