Biblioteka Zaprokula u digitalnom svetu

Povodom Dana bibliotekara Srbije i 75 godina osnivanja BDS, na  19. konferenciji ovog reprezentativnog udruženja u kulturi pod nazivom „Udruživanje, povezivanje i umrežavanje bibliotekara“, dr Jelena Đorđević, PR i bibliotekar Zaprokula, prezentovala je stručni rad „Primeri korišćenja resursa e-okruženja, društvenih mreža u cilju umrežavanja specijalnih biblioteka“.

Biblioteka Zaprokula u digitalnom svetu

У раду је приказан значај електронског окружења за функционисање специјалних библиотека који се данас базира на многобројним могућностима које пружа повезивање ових установа са другим библиотекама и широм јавношћу, али и могућности које специјална библиотека може остварити у склопу своје установе.

Рад приказује основне принципе функционисања специјалне библиотеке Завода која је затвореног типа, организацију рада у е-окружењу и моделе коришћења ресурса друштвених мрежа у циљу умрежавања са различитим установама културе.  Приказани су најважнији подаци о друштвеним мрежама и профилима Завода и начини укључивања Библиотеке Завода у постове и активности.

 

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве