Развој система е-Култура током 2019. године

2. априла 2019.

Информациони систем е-Култура, који обухвата податке о установама и удружењима у ресору културе на територији Републике Србије, представља континуирани пројекат Завода за проучавање развитка од 2001. године. Пројекат се од 2013. године одвија у партнерству са Републичким заводом за статистику на основу потписаног Споразума у сарадњи, те од тада е-Култура представља извор званичне статистике у култури Србије.

С обзиром на сложеност и променљивост појава у области културе – и у погледу обухвата основних јединица и у погледу структуре података којима су оне описане – развој система подразумева периодично преиспитивање основних евиденција и структуре података, као и њихово усклађивање са међународним стандардима. Један од корака у том правцу је чланство у мрежи ЕГМУС (европска мрежа установа које су задужене за статистику о музејима на националном нивоу) од 2017. године, чиме и подаци из е-Културе постају део званичне статистике на европском нивоу.

Информациони систем е-Култура, такође, представља основ развој сложених пројеката на националном нивоу, као што је праћење реализације Акционог плана Владе Р. Србије, који је за те потребе, током 2018. године, проширен платформом за праћење посећености одабраних група установа на месечном нивоу.

е-Култура у начелу представља незаобилазну основу за стратешко планирање у култури, те за праћење ефеката предузетих мера надлежних државних органа. Додатно, на основу овако организованог системског прикупљања података у култури, могуће је реализовати посебне видове дисеминације информација, као што је током 2018. године започет развој Портала културе са интерактивном мапом институција културе.

Поред континуираних активности у домену методологије, да би се систем развијао у правцу одрживости, неопходно је постепено уводити стандардне процедуре ажурирања података, што подразумева јасно дефинисане обавезе учесника у систему и повремена технолошка унапређења у складу са развојем информационих технологија. Тренутно решење је на Microsoft SQL Serverу 2012, при чему је омогућено on-line ажурирање података од стране учесника у систему, прикази укрштених података и извештавање, што је након двогодишње паузе потребно даље унапредити.

Руководиоци пројекта: Слободан Мрђа и Биљана Јокић

Координатори подпројекaта о посебним областима: Маша Вукановић (заводи за заштиту споменика), Маријана Миланков и Маја Маринковић (биоскопи), Бојана Субашић и Богдана Опачић (поливалентни центри за културу), Драгана Мартиновић и Пеђа Пивљанин (изложбене галерије), Ана Стојановић и Маја Тодоровић (удружења у култури).

Технички координатори: Маријана Узуновски и Јелена Вујановић

Институционална сарадња: Републички завод за статистику (РЗС), Републички геодетски завод, Народни музеј у Београду, Народна библиотека Србије, Архив Србије, Републички завод за заштиту споменика културе, Народно позориште у Београду, Филмски центар Србије

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка