Индикатори развоја културе

10. фебруара 2014.

Разлози за покретање пројекта

Дефинисање индикатора развоја културе битно је за пројектовање, праћење и евалуацију културне политике засноване на емпиријским подацима, као и због могућности поређења стања у земљи са оним у другим земљама и на глобалном нивоу. Проблем дефинисања индикатора у овој области посебно је сложен, с обзиром на разноликост и динамичне промене културних феномена, као и специфичности културе у свакој земљи уз истовремену потребу да се оне међусобно пореде. Стога је неопходно процес дефинисања индикатора планирати у две фазе: 1. дефинисање општих индикатора; 2. дефинисање посебних индикатора по групама области. Обе фазе треба планирати и реализовати у складу са применљивим решењима која практикује ЕУРОСТАТ и УНЕСКО и неопходним модификацијама.

Овако постављен пројекат треба да буде концептуално и технолошки повезан са развојем информационог система е-Култура.

Циљеви

Општи циљ је дефинисање индикатора развоја културе, тако да они буду у функцији пројектовања, праћења и евалуације културне политике у Србији, укључујући и могућности компарације с глобалним показатељима.

Руководиоци пројекта: Слободан Мрђа, Биљана Јокић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка