Индикатори утицаја културе на развој (UNESCO Culture for Development Indicators)

15. јануара 2020.

У периоду од 2015 до 2018. године Министарство културе и информисања Републике Србије и Завод за проучавање културног развитка, уз подршку мреже сарадника и релевантних институција, развитка су реализовали пројекат имплементације Унеско методологије Индикатори утицаја културе на развој (UNESCO Culture for Development Indicators). Иновативна и мултидимензионална Унеско методологија омогућила је увид у развојне аспекте културе, и то преко 22 индикатора груписаних у 7 димензија, односно области са којима култура гради блиске везе (економија, образовање, медији, управљање, баштина, партиципација, родна равноправност). Ово је значајан искорак у истраживачкој пракси у култури који не сагледава културу само per se, већ и у контексту њене везе са другим областима, а захваљујући разрађеној операционализацији омогућава мерење њеног доприноса друштвеном и привредном развоју. Значајан допринос пројекту дале су бројне институције и организације: Републички завод за статистику, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за заштиту споменика културе, Привредна комора Србије, Група за креативну економију, Координационо тело за родну равноправност и Канцеларија за људска и мањинска права.

Презентација резултата реализације ЦДИС методологије одржана је у јануару 2020. године и представља основ за имплементацију новог методолошког алата у Србији за праћење развојних димензија културе и њеног доприноса циљевима одрживог развоја под називом Тематски индикатори за културу у Агенди 2030 – Culture 2030 Indicators.

Детаљне резултате имплементације Унеско методологије доприноса културе развоју, можете прочитати у оквиру Техничког и Аналитичког извештаја (на српском језику), а преглед кључних налаза у краткој презентацији резултата.

Технички извештај преузмите овде.

Аналитички извештај на српском језику преузмите овде.

Аналитички извештај на енглеском језику преузмите овде.

Презентацију резултата реализације ЦДИС методологије преузмите овде.

 

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка