Израда интернет каталога слика уметника Надежде Петровић, Саве Шумановића и Јована Бијелића

3. фебруара 2020.

Ради доприноса научном раду научника из области историје и историје уметности и уопште друштвено-хуманистичких наука и ради доприноса тржишту уметничких дела иницираће се активности пописа, обраде, атрибуције и документовања зарад израде каталога дела уметника (нпр. Надежда Петровић, Сава Шумановић и Јован Бијелић) како би се извршило одговарајуће вредновање дела према историјској и уметничкој вредности за потребе науке а затим, и одговарајућој материјалној противредности за потребе тржишта. Тиме ће се олакшати израда одговарајућих, квалитетних, монографија као и евентуална реализација одговарајућих видео односно телевизијских прилога о уметницима који су живели и стварали на овим просторима.

Руководилац пројекта: Пеђа Пивљанин

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка