Култура 169. број: Критичко мишљење у дигиталном добу – Путеви менаџмента у култури

3. марта 2021.

169. број часописа Култура, који је изашао из штампе, у издању Завода за проучавање културног развитка, садржи две тематске целине: Критичко мишљење у дигиталном добу – култура, уметност, медији и Путеви менаџмента у култури – образовањем до професије.

Тематску целину Критичко мишљење у дигиталном добу – култура, уметност, медији приредиле су проф. др Милена Драгићевић Шешић и проф. др Мирјана Николић, које у уводној речи наводе како је „развој, експлозија друштвених мрежа у које се све раније укључује и најмлађа популација, а посебно интензивност интеракције која се захтева на мрежама, поставила и нова образовна питања која би требало да се тичу највећег броја становника. Истовремено, илиберална друштва  која форсирају популистичку политичку али и најширу друштвену комуникацију, у времену интензивног развоја медијасфере мултипликацијом комуникационих и медијских канала, захтевају борбу за сасвим нове видове информационе, дигиталне и трансмедијске писмености како би грађанин могао не само критички да мисли, већ и да критички дела на друштвеним мрежама. Стога се феномен медијске писмености данас не може посматрати једнозначно, као образовање за разумевање језичких порука, већ пре свега као образовање за критичко мишљење, које ће разумевати и интерпретирати, али исто тако и конструисати и продуцирати нове медијске поруке.“

Проф. др Весна Ђукић и проф. др Љиљана Рогач Мијатовић, уреднице тематске целине Путеви менаџмента у култури – образовањем до професије, у својој уводној речи пишу да „су настојале да прикажу како интердисциплинарни научни приступ проучавању културе, уметности и медија утиче на развој науке и научника, али и како научник утиче на развој науке. У овом случају, ради се о менаџменту у култури као ужој научној области друштвено-хуманистичких наука, али и о проф. др Милени Драгићевић Шешић која већ 40 година даје изузетно значајан допринос изучавању савремених уметничких и теоријских области изван оквира уобичајеног монодисциплинарног приступа, доминантног у свим пољима наука.“

Поред тематских целина, нови број Културе доноси и текстове у рубрикама Истраживања, Осврти и Прикази као и текст успомене на почившег господина Трива Инђића (1938–2020), идејног покретача часописа Култура.

Сви радови објављени у часопису доступни су на сајту casopiskultura.rs, као и на мобилној апликацији коју можете преузети са интернет платформе Google Play.

Часопис Култура
169. број часописа Култура

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка