Трећа фаза пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе” током 2018. године

8. децембра 2018.

Циљ пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе” јесте да се развијањем базе података / тезауруса „Култура и друге дечје игре“ обезбеде знања и подаци који документују искуства у погледу охрабривања деце да упознају наслеђе али и сами се упусте у стваралачке, креативне, активности. Сама база пружа податке о програмима које установе културе реализују намењујући их деци, а најзначајнији су подаци о методама рада са децом јер се њиховом применом како од стране кустоса и сарадника у установама културе тако и од стране учитеља и наставника директно може утицати на повећање нивоа културне партиципације деце односно њиховог интересовања за рецепцију и продукцију културних садржаја. Подаци се континуирано прикупљају од 2016. године а 2018. године се одвијао њихов унос у базу података.

Током 2018. године настављена су истраживања која се односе на програме музеја у Србији те су подаци прикупљени у следећим музејима: Народни музеј Смедерево, Народни музеј Ниш, Музеј „21. октобар“ у Крагујевцу, Завичајни музеј Јагодина, Музеј наивне и маргиналне уметности у Јагодини, Народни музеј Панчево, Народни музеј Шабац, Градски музеј Бечеј и Народни музеј у Зрењанину.

Пројекат „Културна партиципација и културно наслеђе“ је као пример експресивних пракси био представљен на Деветој конференцији InASEA (International Association for Southeast European Anthropology). У раду конференције, одржане од 28. до 30. септембра 2018. у Универзитету у Задру, су учествовале истраживачи др Маша Вукановић и мр Маја Тодоровић. Тема конференције била је Emotions, Senses and Affects in the context of Southeast Europe. Конференцији је присуствовало више од 100 учесника са различитих универзитета, института и културних установа са простора Југоисточне Европе. Поред плодоносне размене искустава у оквиру сесија, успостављени су интензивнији контакти са колегама из Словеније (Institute of Culture and Memory Studies, Љубљана), Хрватске (Свеучилиште Јурја Добриле у Пули, Етнографски музеј Истре, Институт за етнологију и фолклористику Загреб), Србије (Филозофски факултет, Београд), Албаније, итд. Размотрене су и могућности за пројектну сарадњу.

Координаторке: Маша Вукановић и Маја Тодоровић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка