Реализација пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе“ током 2016. године

8. априла 2016.

Током реализације пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе“ 2014. и 2015. године прикупљена је обилна грађа о пројектима и активностима установа културе у погледу спајања образовања и културе и популаризације културног наслеђа као основе развоја културе међу децом предшколског узраста и нижих разреда основне школе. Прикупљена грађа пружа обиље подстицаја како за осмишљавање активности установа културе чија је делатност примарно у области културног наслеђа тако и за унапређења приступа у погледу охрабривања учешћа младих у активностима које се базирају на наслеђу а подстичу и савремено стваралаштво. Прикупљена грађа је током 2015. године транспонована у електронску базу података. Циљ фазе пројекта у 2016. години јесте да се та база података учини приступачном како сарадницима установа културе које спроводе или намеравају да отпочну са програмима намењеним деци тако и истраживачима у области културе. Стога је главна активност на пројекту дизајнирање Интернет презентације која на једноставан начин омогућава и стицање знања о реализованим пројектима и њиховим ефектима и инспирацију за будуће активности.

Руководиоци пројекта: Маша Вукановић, Ана Стојановић и Маја Тодоровић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка