Друга фаза пројекта: "Културна партиципација и наслеђе" током 2015. године

5. априла 2015.

Полазиште пројекта је да понуда коју установе културе кроз различите програме намењују деци није само начин остваривања едукативне функције ових установа већ предуслов на коме почива изградња креативног односа одраслих према култури у најширем смислу овог појма. Културна понуда намењена деци протеклих готово 30 година измицала је пажњи истраживача те је истраживање „Културна понуда намењена деци Београда“ које су 1983. године спровели истраживачи Завода предвођених др Росандић заправо последње опсежније истраживање ове врсте. Уочавајући празнину, односно одсуство свежијих података, али и потребу за овом врстом истраживања јер питање изградње односа према култури јесте оно које захтева континуирану и константну пажњу, у 2014. години смо покренули пројекат Културна партиципација и културно наслеђе. Циљ пројекта је да обезбеди основу за континуирано праћење активности усмерених ка развијању креативног односа према наслеђу и стваралаштву те подстицању активног учествовања у процесима развијања културе. Будући да је циљ комплексан, пројекат се реализује по фазама. Прва фаза, реализована 2014. г. подразумевала је формирање тима стручњака, креирање методолошке платформе, те скицирање електронске базе података која би садржала информације и илустрације активности установа културе намењених деци. Имајући у виду истраживање из 1983. г. утврђено је да је пројекат ЦК НУ „Стари град“ Школигрица током деценија постао метафора за успешно повезивање образовања и културе и заправо својеврсно наслеђе које је потребно ревитализовати јер реализација тог пројекта с једне стране представља модел у осмишљавању и реализовању активности на нивоу установе а с друге стране саме активности пружају подстицаје за осмишљавање интерактивних програма установа културе. У 2014. г. део опсежне документације о овом пројекту је транспонован у електронску форму.
У 2015. години планирамо другу фазу која подразумева: На основу предложене скице, програмирање базе података о пројектима установа културе усмереним ка укључивању деце у културне активности;  Прикупљање и унос података о пројектима и програмима за децу које су протеклих година реализовали београдски музеји и библиотеке;   Осмишљавање web презентације односно чињење базе приступачном широј јавности.

Руководиоци пројекта:  Маша Вукановић, Ана Стојановић и Маја Тодоровић

 

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка