Културне потребе и медијске навике ученика и наставника гимназија у Србији

3. фебруара 2020.

Културна и медијска писменост у дигиталном добу доминације информационих технологија један су од главних интереса друштва и требало би да буде укључена у формални и неформални образовни систем. Кроз њих се афирмишу „способност приступа, анализе, вредновања и преношења поруке посредством медија“ (Aufderheide, 1992), али и разумевања, критичког тумачења и валоризације садржаја из области културе и уметности. Када питање културне и медијске писмености повежемо са младима, средњошколцима и њиховим едукаторима – наставницима и професорима, те амбијентом у коме су опште и културне вредности значајно девалвиране, а дигиталне технологије нуде бројне изазове, схватамо колико је важно истражити културне потребе и медијске навике ученика гимназија и њихових наставника како бисмо дошли до снимка стања на основу кога би се планирале конкретне активности. Те конкретне активности биле би везане за добијање корисних информација које се могу користити у процесу креирања културне политике, стратегије везане за младе и конкретно креирање и помоћ у продукцији програмских садржаја из области културе, уметности и медија који су усклађени са потребама младих, али и путем којих се позитивно делује у смислу подизања културних потреба младих на виши ниво и снажење њихових капацитета у погледу овладавања критичким и креативним знањима и вештинама како би се у контакту са културним и медијским садржајем или приликом њиховог креирања, препознале и избегле заблуде и манипулације.

Опис пројекта

У жељи да компетентно и квалитетно допринесе анализи феномена културне и медијске писмености младих, њихових различитих аспеката, али и да се изврши операционализација сазнања, Завод за проучавање културног развитка конципирао је истраживачки пројекат Културне потребе и медијске навике ученика и наставника средњих школа (гимназија) у Србији. У фокусу истраживања, на основу постављених индикатора, је испитивање односа младих – гимназијалаца према култури и медијима, начину на који перципирају, разумеју и користе  културне и медијске садржаје; али и како се према истим садржајима односе њихови наставници. Полазећи од тезе да су културна и медијска писменост, важни сегменти културног и медијског система, истраживање жели да постави наставнике и ученике у заједничку раван и испита, а потом и унапреди, њихов креативни, културни и медијски капитал, афирмише критичко мишљење које ће им омогућити усвајање нових модела за разумевање реалности и актуелних дешавања, а тиме и подизање нивоа медијске писмености.

Циљеви пројекта:

Генерални циљ истраживања је да се кроз систематизовање сазнања о културним потребама и медијским навикама ученика и наставника у средњим школама (гимназијама) да допринос унапређењу културне, медијске и образовне политике, као и креирање конкретних акционих планова за унапређење културне и медијске писмености младих.

Посебни циљеви истраживања су:

  • Стицање сазнања о културним потребама и медијским навикама средњошколаца – гимназијалаца и њихових наставника у Србији;
  • Процена степена културне и медијске писмености средњошколаца – гимназијалаца и њихових наставника посебно у односу на садржаје до којих долазе путем интернета –друштвене мреже, блог, ју тјуб…;
  • Унапређење програмских активности установа културе као и унапређење процеса анимације младих (15-19 година) у смислу садржаја који су њима намењени;
  • Стимулисање медијских пројеката који су од интереса за младе или у чијем креирању учествују млади као аутори и реализатори;
  • Истраживање односа младих – гимназијалаца и њихових наставника према програмима установа културе и уметничкој продукцији;

Прва фаза пројекта обухвата емпиријско истраживање медијске писмености, али и опште и медијске културе ученика и наставника средњих школа – гимназија. Након прве фазе истраживања биће представљени налази и дате конкретне препоруке за унапређење наставног процеса предмета Језик, медији, култура.

Друга фаза пројекта обухвата организовање семинара и радионице са циљем подизања капацитета наставника у гимназијама који су предавачи изборног предмета Језик, медији, култура, као и рад на изради стратешких докумената – препорука надлежним телима и институцијама како да унапреде своје деловање, брже и лакше стигну до младих као публике, делују у складу са њиховим потребама и интересовањима и непрекидно подижу ниво њихове културне и медијске писмености.

Руководиоци пројекта: Слободан Мрђа
Координатор: Јелена Ђорђевић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка