Културни живот и потребе ученика средњих школа у Србији

20. фебруара 2012.

Аутор пројекта: мр Слободан Мрђа

Сарадници на пројекту:
Душица Миловановић,
Маја Маринковић,
Љиљана Милићевић,
Светлана Вукадиновић

Истраживање културног живота ученика средњих школа у Србији, које се може уклопити у један комплекс истраживања о културном животу омладине уопште, има данас веома велику друштвену актуелност. Оваква тема је веома сложена, с обзиром на то да је теоријски и емпиријски недовољно истражена у нашој земљи. Задатак оваквог истраживања је веома сложен јер обухвата популацију на коју времена великих друштвених криза остављају највише трагова.

Друштво у коме живимо у значајној мери карактеришу процеси структурне декомпозиције, који су у неким значајним деловима друштвене реалности дошли до фазе у којој је оправдано говорити о аномичном друштву. Истраживање културног живота и културне партиципације ученика средњих школа у Србији, у свим његовим облицима, може нас упутити на решавање неких важних питања о будућности друштва у коме живимо и младе генерације уопште.
Истраживање о културном животу и потребама ученика средњих школа у Србији уврштено је 2010. године у програм истраживања Завода за проучавање културног развитка и представља друго од два (поред Културни живот и потребе студената у Србији) истраживања Завода за проучавање културног развитка које имају за циљ утврђивање културног хабитуса омладине у Србији. Ради се о класичном истраживању анкетног типа чији је циљ био да се утврди ниво културне партиципације и потреба средњошколске популације у Србији, али да се, барем делимично, стекне увид у културне праксе припадника ове друштвене групе.
Анкетирање у школама је изведено у периоду од 15. фебруара до 25 маја 2011. године. Од планираних 3.000 испитаника анкетирано је 2.439 средњошколаца (81.3 % реализације). Анкетирање је обављено коришћењем стандардизованог упитника који је имао 34 питања, већином затвореног типа, са само једним отвореним питањем.

Преузмите: Културни живот и потребе ученика средњих школа у Србији

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка