Културно богатство региона Јужне и Источне Србије

29. јуна 2012.

Аутори: Бојана Субашић, Маријана Миланков, Мануела Граф

У јуну 2012. године у просторијама Завода одржана је презентација публикације Културно богатство региона Јужне и Источне Србије на којој су представљени резултати заводског истраживања о културним потенцијалима Региона (пројекат мапирање ресурса културе региона Јужне и Источне Србије). Наиме, полазећи од европске НУТС регионалне класификације основна идеја пројекта је јачање развоја региона кроз капацитете сектора културе и промоцију културног богатства. Мапирањем културних ресурса ствара се даља могућност развоја културног туризма који постаје све важнији сегмент укупног туристичког тржишта. У фокусу истраживања били су музеји и туристичке организације који су попуњавали специјализовани упитник на тему културног туризма.

Пројекат је започет у региону чији је степен развијености испод републичког просека бруто домаћег производа по глави становника. Из групе изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе, чији је степен развијености испод 60 % републичког просека, чак 62% се налази у региону Јужне и Источне Србије. С друге стране, овај регион је изузетно богат природном и културном баштином. Зато је јако важно искористити постојеће капацитете из домена културе, односно ставити културу у функцију економског и одрживог развоја региона.

Анализа културних актера и културних добара Региона представљала развојни документ који отвара даље могућности промоције културног блага, развоја сарадње међу градовима и носиоцима области културе и туризма. Део публикације посвећен је путевима културе као савременом начину промоције.

Компаративно-аналитички документ допуњен је графичким мапама културних и туристичких потенцијала и капацитета, као својеврстан допринос Завода промоцији културе.

Преузмите публикацију: Културно богатство региона Јужне и Источне Србије

 [print_gllr id=1087]

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка