Културно наслеђе Online

16. фебруара 2021.

Шта све грађани Србије и иностранства сазнају о културном наслеђу у Србији путем Интернета и колико су Интернет презентације подстицајне за одлучивање да ли ће се нека локација наслеђа посетити у слободно време јесу главна истраживачка питања у пројекту. Надовезујући се на истраживање путева културе у Србији, које је било у функцији развоја концепта који поред промоције наслеђа за циљ има и подстицање развоја културног туризма, као и праћење посета локацијама културног наслеђа, циљ овог пројекта је да истражи на које начине се локације наслеђа и путеви културе у Србији промовишу на Интернету и какав то ефекат има на кориснике интернета. У методолошком смислу, истраживање подразумева анализу Интернет страница актера у култури и туризму који чувају, штите и промовишу локације културног наслеђа позивајући људе широм света да упознају Србију, као и локалних самоуправа. Такође, биће реализовано и анкетно истраживање на ad hoc узорку корисника одабраних страница/интернет портала са циљем да се испитају информисаност и ставови о посећивању локација културног наслеђа, те ефекти промоције културног наслеђа у оквиру концепта путева културе. Значај пројекта лежи у чињеници да је Интернет данас главно средство информисања о културним садржајима, као и канал њихове промоције, што укључује и локације културног наслеђа, као и путеве културе.

Координатор: Маја Тодоровић
Истраживачи: Ана Стојановић, Маша Вукановић и Биљана Јокић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка