Kulturno nasleđe Online

Šta sve građani Srbije i inostranstva saznaju o kulturnom nasleđu u Srbiji putem Interneta i koliko su Internet prezentacije podsticajne za odlučivanje da li će se neka lokacija nasleđa posetiti u slobodno vreme jesu glavna istraživačka pitanja u projektu.

Šta sve građani Srbije i inostranstva saznaju o kulturnom nasleđu u Srbiji putem Interneta i koliko su Internet prezentacije podsticajne za odlučivanje da li će se neka lokacija nasleđa posetiti u slobodno vreme jesu glavna istraživačka pitanja u projektu. Nadovezujući se na istraživanje puteva kulture u Srbiji, koje je bilo u funkciji razvoja koncepta koji pored promocije nasleđa za cilj ima i podsticanje razvoja kulturnog turizma, kao i praćenje poseta lokacijama kulturnog nasleđa, cilj ovog projekta je da istraži na koje načine se lokacije nasleđa i putevi kulture u Srbiji promovišu na Internetu i kakav to efekat ima na korisnike interneta. U metodološkom smislu, istraživanje podrazumeva analizu Internet stranica aktera u kulturi i turizmu koji čuvaju, štite i promovišu lokacije kulturnog nasleđa pozivajući ljude širom sveta da upoznaju Srbiju, kao i lokalnih samouprava. Takođe, biće realizovano i anketno istraživanje na ad hoc uzorku korisnika odabranih stranica/internet portala sa ciljem da se ispitaju informisanost i stavovi o posećivanju lokacija kulturnog nasleđa, te efekti promocije kulturnog nasleđa u okviru koncepta puteva kulture. Značaj projekta leži u činjenici da je Internet danas glavno sredstvo informisanja o kulturnim sadržajima, kao i kanal njihove promocije, što uključuje i lokacije kulturnog nasleđa, kao i puteve kulture.

Koordinator: Maja Todorović
Istraživači: Ana Stojanović, Maša Vukanović i Biljana Jokić

Календар

Nema rezultata.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве