Културно-уметничка друштва у Србији: стање, изазови и перспективе

Културно-уметнички аматеризам се може дефинисати као покрет који окупља заљубљенике у различите врсте уметности али без интенције да им то буде професија већ да се уметношћу баве зато што је воле (аматер – лат. аматор: онај који воли).

Културно-уметнички аматеризам се може дефинисати као покрет који окупља заљубљенике у различите врсте уметности али без интенције да им то буде професија већ да се уметношћу баве зато што је воле (аматер – лат. аматор: онај који воли). Са тим у вези важно је имати на уму да нарочито у мањим срединама у Србији културно-уметничка друштва јесу и једини канал за активну културну партиципацију грађана свих генерација. Такође, културно-уметничка друштва често јесу (била) и „одскочна даска“ за многе реномиране уметнике. Аматери се баве свим врстама уметничког стваралаштва али најбројнија јесу културноуметничка друштва као поли-уметничка удружења. Уз њих се по бројности издвајају и аматерска позоришта, док су друга удружења која окупљају аматере (ликовна, аудио-визуелна, музичка и књижевна) посматрано укупно у Србији малобројнија. Циљ пројекта је да сагледавајући актуелно стање и проблеме културно-уметничких друштава у Србији, те перцепције чланова културно-уметничких друштава у погледу значаја аматеризма, обезбедимо чињенице на којима би се базирао стратешки развој ове за културу изузетно важне области деловања. У методолошком смислу, реализација пројекта почива на примени техника анкетног истраживања и дубинских интервјуа. Такође, биће примењена и техника групног разговора – дебате о стању и потребама различитих група аматера. Поред чињенице да су културно-уметничка друштва поли-уметничка удружења, односно у оквиру њих често постоје секције чији се чланови баве музичко-сценским стваралаштвом, позоришном уметношћу, хор, ликовна секција итд, фокус на културно-уметничка друштва почива на чињеници да је претходних година спроведено дубље истраживање аматерских позоришта у светлу савремених светских тенденција позоришта заједнице. При томе, треба имати на уму Абрахамсову одредницу фолклора као уметничке комуникације у малим групама а фолклорне секције јесу и најчешће заступљене у културно-уметничким друштвима. Стога, реализацијом овог пројекта ће се добити шира слика перспектива културно-уметничког аматеризма у Србији. Реализација пројекта ће укључити и контрастирање ставова представника културно уметничких друштава и аматерских позоришта, а како би се на свеобухватан начин дошло до општих поставки развоја аматеризма.

Истраживачи: Маша Вукановић и Маријана Миланков

 

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве