Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije (istraživanje sprovedeno u okviru PERFORM projekta)

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu su, tokom 2018. godine, partnerski sproveli istraživanje na temu modela lokalnih kulturnih politika u 15 gradova Srbije i mogućnostima njihovog unapređenja.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu su, tokom 2018. godine, partnerski sproveli istraživanje na temu modela lokalnih kulturnih politika u 15 gradova Srbije i mogućnostima njihovog unapređenja. Naručilac ovog istraživanja bilo je Ministarstvo kulture i informisanja, a projekat je na konkursu Republičkog sekretarijata za javne politike izabran za podršku u okviru PERFORM projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, koji sprovode Helvetas i Univerzitet u Friburgu.

Cilj istraživanja bila je analiza sistema kulture na lokalnom nivou – od lokalne kulturne politike do kulturne ponude gradova u Srbiji. Shodno tome, sagledani su organizacija i funkcionisanje lokalnih odeljenja zaduženih za oblast kulture, ustanova kulture u segmentu participacije i prezentacije programa, kao i učešće svih zainteresovanih pojedinaca i aktera u lokalnoj kulturnoj politici, čime se stekao uvid u dimenziju participativnosti i demokratizacije kulture na lokalnom nivou. Empirijsko istraživanje obuhvatilo je 15 lokalnih samouprava koje imaju najveći broj stanovnika, odnosno najrazvijeniju kulturnu infrastrukturu, uz poštovanje regionalne zastupljenosti gradova u uzorku (Kragujevac, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Sombor, Leskovac, Vranje, Smederevo, Niš i Zaječar). Metodologija je podrazumevala prikupljanje kvantitativnih podataka putem upitnika od gradskih uprava i javnih ustanova kulture, i realizaciju fokus grupa sa predstavnicima ustanova i udruženja u kulturi radi sagledavanja stanja i analize izazova u oblasti kulture u lokalnim zajednicama. Studija na 300 strana, kao rezultat ovog naučno-istraživačkog projekta,  sadrži analizu kulturnih sistema 15 gradova, uporednu analizu na nivou tih gradova, teorijsku analizu modela lokalnih kulturnih politika i identiteta, kao i preporuke za unapređenje lokalnih kulturnih politika instrumentima na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou.Nakon realizacije projekta promocija rezultata upriličena je u Ministarstvu kulture i informisanja u Beogradu i u devet gradova (Niš, Kragujevac, Subotica, Čačak, Kruševac, Pančevo, Leskovac, Smederevo, Kraljevo).

 

Rukovodilac: prof. dr Vesna Đukić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti

 

Koordinator projektnih aktivnosti: dr Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

 

Istraživači saradnici: Bogdana Opačić, Bojana Subašić i dr Ana Stojanović, istraživačice u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Virdžinija Đeković i Tatjana Nikolić, doktorantkinje Fakulteta dramskih umetnosti

 

Stručni konsultant na projektu: prof. dr Milena Dragićević Šešić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве