Други део пројекта: “ Нове сталне поставке музеја у Србији“ током 2019. година

14. априла 2019.

Предмет другог дела истраживања су концепти нових сталних (основних) поставки музеја у Србији након 2010. године (у првом делу су истраживане нове поставке музеја урађене од 2007. до 2010. године). Анализа феномена изложбене презентације извршена је у: Народном музеју у Аранђеловцу (2011), Народном музеју у Шапцу (2015), Народном музеју у Лесковцу (2015), Народном музеју у Београду (2018), Народном музеју у Крушевцу (2019). Полазећи од ововековног одређења музеја као места на којем се креира и презентује идентитет, производе наративи и значења, а артефактима интерпретира дати текст, предмет овог истраживања јесте и: начин на који се обликује контекст на сталној поставци; начин на који музеј преко своје поставке остварује комуникацију са корисницима, околином, локалном заједницом; начин на који музеј може, својим културолошким производом, да допринесе и урбаном, те економском развоју града у којем се налази.

Главни циљ истраживања је испитати да ли су и колико нове сталне поставке у нашим музејима конципиране према савременим музеолошким стандардима, који подразумевају и активнији и отворенији однос према посетиоцима и целокупној заједници. Остали циљеви су:

  • истражити критеријуме и интересе које су поставили кустоси аутори и главни носиоци идејног решења (архитекте, дизајнери, конзерватори…) нових сталних поставки;
  • истражити однос посетилаца према новим сталним поставкама у музејима.

Што се тиче методологије истраживања, коришћена је метода испитивања техником интервјуа, и то неусмереног индивидуалног интервјуа и усмереног групног интервјуа (фокус-групе). Неусмерени индивидуални интервју обављен је са шеснаест кустоса збирки, три дизајнера и двоје архитеката у пет музеја. У сваком од пет музеја одржане су по две фокус-групе са по шест до осам испитаника; разговори су вођени са укупно 64 испитаника. Најмлађи испитаник је имао 18 година а најстарији 70 година. Прикупљање података за истраживање нових сталних поставки у музејима Србије трајало је од априла до јуна месеца 2019. године.

 Истраживачким пројектом Завода за проучавање културног развитка „Нове сталне поставке музеја у Србији“ желели смо не само да укажемо на место и домет народних музеја у Србији већ и да покажемо да је сасвим применљива, могућа и неопходна нова улога музеја код нас уопште, како у култури тако и друштву.

Резултати истраживања објављени су у електронској публикацији „Нове сталне поставке музеја у Србији – резултати истраживања“, аутора мр Драгане Мартиновић.

Аутор пројекта: мр Драгана Мартиновић, истраживач
Стручни консултант: др Слободан Мрђа, шеф Истраживачког одељења
Технички сарадник: др Ивана Поповић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка