Драга фаза пројекта: Посетиоци манифестације „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“ у 2016.години

5. априла 2016.

Прва манифестација „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“ одржана је 2014. године. Завод за проучавање културног развитка био је ангажован на спровођењу анкете посетилаца, што је осмишљено у форми пилот пројекта с обзиром на ургентност захтева, те ограничења у погледу временског оквира за припрему пројекта и средстава за реализацију теренског дела истраживања. Резултати истраживања представљени су на састанку Одбора манифестације, а додатно је припремљен и аналитички извештај, у коме је приказана демографска структура посетилаца, истакнуте јаке и слабе стране манифестације и дате смернице за даљи развој манифестације и пратећег истраживачког процеса.

Имајући у виду резултате пилот пројекта, планирана су два потпројекта: а) анкета посетилаца манифестације у циљу детаљнијег истраживања њихових ставова о овако конципираној манифестацији, као и о раду музеја пре и после манифестације; поред демографске структуре посетилаца, планирано је испитивање њихових културних потреба и навика; б) интервјуи/анкета кустоса у циљу додатне евалуације манифестације у фази припреме, реализације, те периода који следи након манифестације.

У плану је анкетно истраживање на репрезентативном случајном узорку (оквирно 2.000 испитаника). Инструмент ће бити креиран комбиновањем ајтема и скала из ранијих истраживања реализованих у Заводу за проучавање културног развитка о културној партиципацији опште популације и специфичних група.

Координатори: Маја Маринковић и Богдана Опачић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка