Završna faza projekta „Posetioci manifestacije „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ u 2017. godini

Istraživački projekat „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ primer je kontinuiranog istraživačkog procesa. Pilot istraživanje provedeno je 2015. godine kada je održana prva manifestacija, a zatim su 2016. i 2017. godine realizovani redovni ciklusi praćenja realizacije manifestacije, što pruža mogućnost planiranja razvoja manifestacije na osnovu činjenica.

Istraživački projekat „Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10“ primer je kontinuiranog istraživačkog procesa. Pilot istraživanje provedeno je 2015. godine kada je održana prva manifestacija, a zatim su 2016. i 2017. godine realizovani redovni ciklusi praćenja realizacije manifestacije, što pruža mogućnost planiranja razvoja manifestacije na osnovu činjenica.

Projekat takođe predstavlja primer dobre prakse međuinstitucionalne saradnje – sve aktivnosti planiraju se partnerski sa predstavnicima Odbora manifestacije, kojima se nakon završetka istraživačkog ciklusa prezentuju podaci sa preporukama za naredni period.

Istraživači: Biljana Jokić, Slobodan Mrđa i Dragana Martinović

Koordinatori: Maja Marinković i Bogdana Opačić

Institucionalna saradnja: Narodni muzej u Beogradu

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве